Public company profile

Public company profile

Bulgaria

Main contact person:
Петя Широканска

+359 887 748 844

supply.ppl@aes.com

Contact:
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД
Company registry number: 123533834
VAT number: BG123533834
http://www.aes.bg
Default address:
гр. Гълъбово
6280 Гълъбово
Bulgaria (BG)
Id Title Phase Deadline for participation
92692 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения - кранове и телфери Избор на изпълнител 25 Jun 2018
43311 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Подаване на оферти -
127891 Доставка на масла и греси група 3 (Произвoдител KLUBER) и група 5 (Произвoдител Gardner Denver) за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Избор на изпълнител 13 Sep 2019
93907 Услуги по ремонтни дейности на Електрофилтри Избор на изпълнител 02 Jul 2018
113896 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I Избор на изпълнител 09 Apr 2019
59644 Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип APJB 2650 и Димен вентилатор тип APJC 3550 Избор на изпълнител 19 Apr 2017
88039 Индустриално почистване на производствени сгради и помещения, пътища, канали и шахти Избор на изпълнител 25 Apr 2018
57664 Доставки чрез стокова борса на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД. Избор на изпълнител 24 Mar 2017
39844 Доставка на промишлена и водопроводна арматура - клапи, вентили, кранове, шибъри за тръбопроводи и съоръжения Прекратена -
54595 Застраховка на моторни превозни средства "Гражданска отговорност", Автокаско и "Застраховка на места" на Пътни Превозни Средства от автопарка на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД Избор на изпълнител 22 Feb 2017
Contract Contracted Value Supplier Category Start Date End Date
Доставка на оригинални резервни части за помпи варовикова, гипсова и абсорберна суспензия тип DUCHTING ROWA MC 200 - 355 и DUCHTING ROWA MCC 1000-1250 за нуждите на Сяроочистващата инсталация към ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД AESBulgaria 25 Апр. 2016 25 Апр. 2017
Доставка на вътрешно износоустойчиво покритие за силоз дънна пепел 89 650 лв. AESBulgaria 12 Юни 2017 29 Ноем. 2017
ДОСТАВКА НА РОЛКИ ЗА ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "РОЛКИ ЗА ВЪГЛИЩНИ ПИТАТЕЛИ" 43 893 лв. "ДИЖЕМОН" ООД AESBulgaria 11 Ян. 2018 10 Ян. 2021
Доставка на помпи по обособени позиции 5 237 лв. AESBulgaria 17 Ноем. 2016 17 Ноем. 2017
Изработка и доставка на скрепки за ТСШ 2 114 699,20 лв. AESBulgaria 08 Март 2016 09 Юни 2016
Услуги по сервизно обслужване и поддръжка на ПППЛЦ 0,10 лв. AESBulgaria 17 Ноем. 2016 17 Ноем. 2020
Доставка на резервни части за помпи Sulzer Sulzer pumpen GmbH AESBulgaria 30 Ноем. 2017 30 Дек. 2018
ДОСТАВКА НА резервни части за въглищни питатели производство IEM Foerdertechnik GmbH €134 000 AESBulgaria 26 Апр. 2017 26 Апр. 2019
Доставка на подвески и опори "Lisega" 25 675,69 лв. AESBulgaria 04 Авг. 2016 29 Ноем. 2016
Доставки чрез стокова борса на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД 229 950 лв. AESBulgaria 15 Март 2017 14 Дек. 2018
Created on: 30 Юни 2020 10:45

Становището на Агенцията по обществени поръчки за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 ЗОП с предмет: "Доставка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници".

Created on: 05 Ян. 2020 09:01

Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП с предмет: "Услуги по ремонт и поддръжка на система димен газ и въздух за горене"
Линка на процедурата след публикуване: Услуги по ремонт и поддръжка на система димен газ и въздух за горене

Created on: 10 Дек. 2019 13:58

Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична система за мониторинг на емисии на живак в димните газове"
Линка на процедурата след публикуване:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична система за мониторинг на емисии на живак в димните газове

Created on: 10 Дек. 2019 13:43

Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП с предмет: "Услуги по ремонт и пренавиване на електрически двигатели на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1"
Линка на процедурата след публикуване: Услуги по ремонт и пренавиване на електрически двигатели на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1