Нашите служители са винаги готови да посрещат световните настоящи и бъдещи енергийни нужди

Ускоряване на едно по-добро, по-умно и по-зелено бъдеще, заеднo

Осъзнаваме, че нашите служители са най-голямото ни богатство. Те са основата, която ни позволява да постигнем дългосрочните цели на нашата компания. С тяхното лидерство, разнообразие, умения и опит, нашата компания отива по-далеч и по-бързо в постигането на нашите амбициозни дългосрочни цели.

Нашата глобална работна сила

Подизпълнители и доставчици

Грижим се за безопасността на нашите служители