Back to public buyer profile

59644 Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип APJB 2650 и Димен вентилатор тип APJC 3550

Bulgaria

Contact Person Profile
Деница Цонева

+359 42 901 518

denitsa.tsoneva@aes.com

Lead buyer
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

http://www.aes.bg

Information

Type: Публично_състезание

Published on: 28 Март 2017 10 : 59

Submission of Offer: 28 Март 2017 11 : 30 - 19 Апр. 2017 19 : 59

Message board