Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Нова чиста енергия

  tech - solar panels in desert
  Нова чиста енергия

  Постигаме по-висок стандарт на нова енергия

  Вашето пътуване към чистата енергия е уникално докато търсите най-добрия път към постигането на амбициозните цели за устойчивост.  Заедно, ние можем да разработим новите решения за възобновяема енергия, от които се нуждаете и да издигнем Вашата позиция на лидер на бъдещето.

  Превръщаме Вашата визия за устойчивост в реалност

  wind power

  Нова възобновяема енергия

  Новата възобновяема енергия е Вашият  уникален принос към безвъглеродната мрежа. Ние Ви помагаме да разработите и да увеличите по-бързо Вашите доставки на възобновяема енергия от слънце, вятър или съхранена енергия, за да увеличите максимално въздействието на Вашите цели за устойчивост и бизнес.

   

  aes energy storage

  24/7 енергия без въглерод

  Дайте на Вашите клиенти, служители и общности увереност във Вашето обещание за бизнес без въглеродни емисии. Ние работим заедно с Вас, за да разработите цялостна енергийна стратегия и да приложите специално създадено за Вас портфолио, което разчита изцяло на безвъглеродна енергия 24/7, гарантирано във всеки момент. 

   

  wind mill

  Зелена бленда

   

  Вашият енергиен преход не бива да бъде ограничаван от съществуващите договори. Зелена бленда системно обновява конвенционалните доставки с чиста енергия, планирана специално така, че да гарантира надеждността и устойчивостта на Вашия бизнес.

   

  Свържете се с Вашето енергийно бъдеще

  Woman with cellphone and portfolio
  Saint Nikola Wind Farm.jpg

  Ветроенергиен парк "Свети Никола"

  AES Geo Energy е съвместно предприятие мужду германската Geo Power и AES, с мажоритарен дял. През 2009, AES Geo Energy изгради 156 MW-овия ветро-енергиен парк "Свети Никола" в близост до град Каварна. Със своите 52 Vestas вятърни турбини, проектът край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната ни. Паркът значително увеличава капацитета на България в производството на енергия от вятър и помага на страната да достигне изискванията на Програма на Европейския съюз 20/20/20.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top