Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Bulgaria Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Нова чиста енергия

  tech - solar panels in desert Нова чиста енергия

  Постигаме по-висок стандарт на нова енергия

  Вашето пътуване към чистата енергия е уникално докато търсите най-добрия път към постигането на амбициозните цели за устойчивост.  Заедно, ние можем да разработим новите решения за възобновяема енергия, от които се нуждаете и да издигнем Вашата позиция на лидер на бъдещето.

  Превръщаме Вашата визия за устойчивост в реалност

  wind power

  Нова възобновяема енергия

  Новата възобновяема енергия е Вашият  уникален принос към безвъглеродната мрежа. Ние Ви помагаме да разработите и да увеличите по-бързо Вашите доставки на възобновяема енергия от слънце, вятър или съхранена енергия, за да увеличите максимално въздействието на Вашите цели за устойчивост и бизнес.

   

  aes energy storage

  24/7 енергия без въглерод

  Дайте на Вашите клиенти, служители и общности увереност във Вашето обещание за бизнес без въглеродни емисии. Ние работим заедно с Вас, за да разработите цялостна енергийна стратегия и да приложите специално създадено за Вас портфолио, което разчита изцяло на безвъглеродна енергия 24/7, гарантирано във всеки момент. 

   

  wind mill

  Зелена бленда

   

  Вашият енергиен преход не бива да бъде ограничаван от съществуващите договори. Зелена бленда системно обновява конвенционалните доставки с чиста енергия, планирана специално така, че да гарантира надеждността и устойчивостта на Вашия бизнес.

   

  Свържете се с Вашето енергийно бъдеще

  Woman with cellphone and portfolio
  Saint Nikola Wind Farm.jpg

  Ветроенергиен парк "Свети Никола"

  AES Geo Energy е съвместно предприятие мужду германската Geo Power и AES, с мажоритарен дял. През 2009, AES Geo Energy изгради 156 MW-овия ветро-енергиен парк "Свети Никола" в близост до град Каварна. Със своите 52 Vestas вятърни турбини, проектът край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната ни. Паркът значително увеличава капацитета на България в производството на енергия от вятър и помага на страната да достигне изискванията на Програма на Европейския съюз 20/20/20.

  Back to top
  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top