Back to public buyer profile

18214 Доставка на оригинални резервни части за помпи варовикова, гипсова и абсорберна суспензия тип DUCHTING ROWA MC 200 - 355 и DUCHTING ROWA MCC 1000-1250 за нуждите на Сяроочистващата инсталация към ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД

Bulgaria

Contact Person Profile
Петя Широканска

+359 887748844

supply.ppl@aes.com

Lead buyer
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

http://www.aes.bg

Information