Back to public buyer profile

57664 Доставки чрез стокова борса на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД.

Bulgaria

Contact Person Profile
Петя Широканска

+359 887748844

supply.ppl@aes.com

Lead buyer
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

http://www.aes.bg

Information

Доставки чрез стокова борса на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД.

Type: Пряко_договаряне

Published on: 07 Март 2017 09 : 47

Submission of Offer: 07 Март 2017 11 : 00 - 24 Март 2017 19 : 59

Message board