Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Ефективност

  Person reviewing Uplight app on phone with laptop in view. Ефективност
  tech - sitting man drinking coffee looking at phone

  AES притежава значителен дял в Uplight, един от най-големите в света и сертифициран като B Corporation доставчици на енергийна ефективност, базирана на облак. Uplight работи с над 80 комунални услуги и е водещ доставчик на технологични решения, ориентирани към клиентите, посветени единствено на обслужването на енергийната екосистема.

  Чрез своите програми Uplight спести на своите клиенти и околната среда над 5,3 TWh електроенергия чрез обучение, програми за поведенческа енергийна ефективност и активиращи технологии, помагайки на комуналните компании в цялата страна да работят за постигане на целите си за устойчивост. Uplight има за цел да намали 100 милиона тона CO2 до 2025 година. Това е равносилно на премахване на повече от 21 милиона автомобила от пътя за една година.

  Back to top
  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top