Глобален мащаб, локално въздействие

AES е дълбоко потопен в местната култура и обичаи. Ние инвестираме в нашите общности по начин, който да има най-добрия смисъл за тях. Ние се учим, растем, разширяваме и споделяме опита, който имаме, за да пренасяме иновациите от един пазар на друг, променяйки бъдещето на енергията, заедно.

Подзпълнители и доставчици

Нашите доставчици играят важна роля, като ни помагат да постигнем целите си за устойчивост. Насърчаването на приемливи условия на труд, отговорното за околната среда управление и етичното поведение са всички ключови части от нашия ангажимент. За да изпълним този ангажимент, трябва да гарантираме, че нашите доставчици съблюдават нашите ценности и работят с най-високите стандарти.


Държим нашите доставчици и изпълнители да се придържат към същите високи етични стандарти, които имаме. Програмата на AES по етика и законосъобразност използва подход, основан на риска, който категоризира доставчиците въз основа на потенциалния риск от дейността. Профилът на риска на даден ангажимент определя необходимата надлежна проверка преди ангажимента и всички условия на ангажимента, като изисквания за сертифициране, признания, обучение и структура на ангажимента. Стремим се към непрекъснато усъвършенстване и подкрепяме нашите доставчици, ако са необходими подобрения в работата.

Изисквания за доставки на материали, услуги и оборудване

Бизнесите на AES са много разнообразни със собствените си уникални портфейли, но всички ние се придържаме към едни и същи процеси на възлагане. Всички дейности по снабдяване се извършват в съответствие с нашите ценности и оперативни стандарти и в съответствие с местното и международното законодателство.


Нашите насоки за доставки определят бизнес практиките на AES и очакванията в световен мащаб. Насърчаваме прозрачна и честна среда за участието на потенциалните доставчици в нашите тръжни процедури. Заедно с нашата програма за Етичност и законосъобразност, нашите насоки за безопасност и опазване на околната среда и нашите местни екипи, ние се стремим да гарантираме, че нашият процес включва устойчиви практики, които подкрепят нашата околна среда, нашите заинтересовани страни и общностите, които обслужваме.

Програма за оценка на доставчика

Оценяваме нови и съществуващи доставчици, използвайки разнообразен набор от инструменти в зависимост от сложността или критичността на дейността. Един от инструментите, които използваме, е STACE (Безопасност и устойчивост, Техническо обслужване, Регулиране, Разходи, Изпълнение), карта с резултати, която дава възможност на нашите служители да оценяват предложенията и резултатите на доставчика по справедлив и последователен начин.

Процесът на предварителна квалификация на доставчика включва финансови и ESG (Екологични, Социални и Управленски критерии) фактори и спазване на законите. Съществуващите доставчици се оценяват и одитират за техните практики в областта на околната среда, безопасността и труда. Критериите за устойчивост, включени в процеса на оценка, са съобразени с конкретното местоположение на работата, материалите и/или предоставяните услуги. Те могат да включват показатели и резултати за околната среда и безопасността, ангажимент за спазване на всички приложими трудови разпоредби (като детски или принудителен труд, работно време и др.) и други критерии.

Също така имаме процес за оценка на потенциалните въздействия на околната среда на изпълнителя, включително изпълнители, които транспортират и доставят на нашия обект нефт, гориво, амоняк, въглища или вторични продукти. Освен това всички изпълнители и доставчици, работещи на обект на или от името на AES, трябва да се придържат към нашите стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

Бъдещи доставчици

Настоящи доставчици