Back to public buyer profile

92692 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения - кранове и телфери

Bulgaria

Contact Person Profile
Петя Широканска

+359 887748844

supply.ppl@aes.com

Lead buyer
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

http://www.aes.bg

Information

Предметът на поръчката включва извършването на aбонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения и техните подкранови пътища в "Ей И Ес-3С Марица Изток I" ЕООД по две обособени позиции:Обособена позиция 1 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на крановеОбособена позиция 2 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на телферикоето включва периодични инспекции, профилактика, ремонт - текущ и авариен, демонтаж, доставка и монтаж на нови резервни части и/или консумативи; присъствие при извършване на прегледи от органите за технически надзор, почистване, гресиране, смазване на възли и детайли, и водене на техническа документация в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения съгласно техническа спецификация № ME1-ALL-TRS-0431.

Type: Публично_състезание

Published on: 01 Юни 2018 12 : 37

Submission of Offer: 01 Юни 2018 14 : 00 - 25 Юни 2018 19 : 59

Lots

Обособена позиция 1 - Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на кранове
Обособена позиция 2 - Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на телфери

Message board