Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Нашата история

  people - 2 workers looking at laptop in front of windmills at sunset
  Нашата история

  История за ускоряването на бъдещето на енергията заедно

  От основаването си до днес, AES е водила към трайна положителна промяна в енергийния сектор спрямо най-належащите нужди на заинтересованите страни.

  Път към устойчиво енергийно бъдеще в България

  Корпорация AES – една от най-големите глобални енергийни компании, е най-големият чужд инвеститор в енергийния сектор на България след започването на пазарните реформи в страната през 1989..

  AES България допринася за стабилизацията на енергийния сектор и подобряването на енергийната независимост на страната чрез диверсифициарния си портфейл от проиводствени мощности.

  Saint Nikola Wind Farm

  2000

  • 2001: Подписан е договорът за изкупуване на енергия от проекта „Марица Изток 1“ и договорът за доставка на лигнитни въглища с „Мини Марица Изток“
  • 2005: Проектът „Марица Изток 1“ получава писмо за подкрепа от българското правителство. t
  • 2005: Финансово приключване на проекта „Марица Изток 1“ с ЕБВР, БНП Париба, ING и Креди Агрикол
  • 2005: Българската агенция за инвестиции издава сертификат за Инвеститор Клас А на AES за проекта ТЕЦ „Марица Изток“ 1
  • 2006: След приключване на успешното синдикиране на финансирането на „Марица Изток 1“ повече от 25 международни търговски банки се включват в проектното финансиране
  • 2006: Започва изграждането на ТЕЦ „AES Гълъбово“
  • 2007: Вятърният парк „Свети Никола“ – съвместна инвестиция на AES и Geo Power, получава сертификат за Инвеститор Клас А
  • 2009: Започва изграждането на вятърен парк „Свети Никола“
  Groundbreaking AES Galabovo TPP.jpg

  2010

  • 2010: Вятърен парк „Свети Никола“ влиза в експлоатация
  • Вятърен парк „Свети Никола“ е сертифициран по системата за Интегрирано управления, в частта безопасност (OHSAS 18001) и околна среда (ISO 14001)
  • 2011: ТЕЦ „AES Гълъбово“ влиза в експлоатация
  • • 2015: ТЕЦ „AES Гълъбово“ е сертифициран по по системата за Интегрирано управления, в частта безопасност (OHSAS 18001), околна среда (ISO 14001) и управление на активите (ISO 55001:2014). Централата е първият бизнес в България получил този сертификат
  • 2017: По-време на най-студената вълна, която България изпита от години, ТЕЦ „AES Гълъбово“ е най-добре представящата се топлоелектическа централа, и посреща допълнителните нужди от електроенергия, чрез работа на пълен капацитет през целия месец януари, с разполагаемост над 99%. По този начин тя спомага за избягване на прекъсвания в електрозахранването
  • 2018: Вятърният парк „Свети Никола“ започва да продава поизвежданата от него енергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)
  • 2019: ТЕЦ „AES Galabovo“ поема оперативното и търговско управление на съоръжението за съхранение на енергия в Зееланд, Холандия. Управлението на съоръжението се извършва дистанционно от контролната зала на ТЕЦ „AES Гълъбово“

  2020

  • 2020: Вятърен парк "Свети Никола" празнува 10 години от влизането си в търговска експлоатация. За този период паркът е произвел 3 200 000 MWh, спестявайки 2,6 милиона тона въгеродни емисии
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top