История за ускоряването на бъдещето на енергията заедно

От основаването си до днес, AES е водила към трайна положителна промяна в енергийния сектор спрямо най-належащите нужди на заинтересованите страни.

Път към устойчиво енергийно бъдеще в България

Корпорация AES – една от най-големите глобални енергийни компании, е най-големият чужд инвеститор в енергийния сектор на България след започването на пазарните реформи в страната през 1989..

AES България допринася за стабилизацията на енергийния сектор и подобряването на енергийната независимост на страната чрез диверсифициарния си портфейл от проиводствени мощности.

2000

 

 • 2001: Подписан е договорът за изкупуване на енергия от проекта „Марица Изток 1“ и договорът за доставка на лигнитни въглища с „Мини Марица Изток“
 • 2005: Проектът „Марица Изток 1“ получава писмо за подкрепа от българското правителство. t
 • 2005: Финансово приключване на проекта „Марица Изток 1“ с ЕБВР, БНП Париба, ING и Креди Агрикол
 • 2005: Българската агенция за инвестиции издава сертификат за Инвеститор Клас А на AES за проекта ТЕЦ „Марица Изток“ 1
 • 2006: След приключване на успешното синдикиране на финансирането на „Марица Изток 1“ повече от 25 международни търговски банки се включват в проектното финансиране
 • 2006: Започва изграждането на ТЕЦ „AES Гълъбово“
 • 2007: Вятърният парк „Свети Никола“ – съвместна инвестиция на AES и Geo Power, получава сертификат за Инвеститор Клас А
 • 2009: Започва изграждането на вятърен парк „Свети Никола“

2010

 • 2010: Вятърен парк „Свети Никола“ влиза в експлоатация
 • Вятърен парк „Свети Никола“ е сертифициран по системата за Интегрирано управления, в частта безопасност (OHSAS 18001) и околна среда (ISO 14001)
 • 2011: ТЕЦ „AES Гълъбово“ влиза в експлоатация
 • • 2015: ТЕЦ „AES Гълъбово“ е сертифициран по по системата за Интегрирано управления, в частта безопасност (OHSAS 18001), околна среда (ISO 14001) и управление на активите (ISO 55001:2014). Централата е първият бизнес в България получил този сертификат
 • 2017: По-време на най-студената вълна, която България изпита от години, ТЕЦ „AES Гълъбово“ е най-добре представящата се топлоелектическа централа, и посреща допълнителните нужди от електроенергия, чрез работа на пълен капацитет през целия месец януари, с разполагаемост над 99%. По този начин тя спомага за избягване на прекъсвания в електрозахранването
 • 2018: Вятърният парк „Свети Никола“ започва да продава поизвежданата от него енергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)
 • 2019: ТЕЦ „AES Galabovo“ поема оперативното и търговско управление на съоръжението за съхранение на енергия в Зееланд, Холандия. Управлението на съоръжението се извършва дистанционно от контролната зала на ТЕЦ „AES Гълъбово“

2020

 • 2020: Вятърен парк "Свети Никола" празнува 10 години от влизането си в търговска експлоатация. За този период паркът е произвел 3 200 000 MWh, спестявайки 2,6 милиона тона въгеродни емисии