Готови ли сте да се присъедните към нас?

Работете с нас 

Ние се интересуваме повече от това кой сте Вие, отколкото какво пише във вашето резюме. Идвайки от всички сфери на живота, нашите служители споделят страста за подобряване на живота чрез подобряване на енергийния сектор чрез иновации, сътрудничество и действия. В AES ние инвестираме във Вашето развитие и Ви даваме възможност непрекъснато да се усъвършенствате, защото знаем че когато сте в най-добрия си момент, точно тогава ще окажем най-голямо въздействие върху подобряването на живота, като ускорим едно по-интелигентно, по-зелено енергийно бъдеще.

      

 

 

Energy4Talent е нашата стажантска програма, която помага на хората, които имат страст за развитие, да станат енергийни лидери на утрешния ден. По време на двугодишната програма с ротации на всеки шест месеца, обучаващите се отговарят за воденето на стратегически проекти, разработени с помощта на AES наставник и регионални лидери, за да допринесат пряко за по-зелено енергийно бъдеще.

Когато развием пълния си потенциал, тогава ще окажем най-голямо влияние върху подобряването на живота.

В AES нашите служители са нашата енергия. Искаме нашите служители да имат смислено и въздействащо преживяване тук и сме се ангажирали да създадем роля в бъдещето на енергетиката за всички наши служители и да настроим работата им така, че да окаже най-голямо въздействие върху подобряването на живота. Ето защо ние инвестираме в програми за развитие на таланти, за да помогнем на хората да се развият с пълния си потенциал.

bulgaria_st_nikola_wind_farm_3_2019

В AES се фокусираме върху подхода 70/20/10 при обучението и развитието

70%

Опит и експозиция

Вярваме, че развитието на нашите служители се ускорява чрез натрупване на разнообразен опит и експозиция на работното място, което помага на хората да разширят своите умения и да подобрят своите възможности.

20%

Учене от другите

Лидерите, които получават по-добро разбиране чрез непрекъсната комуникация и обратна връзка, не само по-добре разбират своята роля и отговорности, но и какви умения са им необходими, за да развият кариерата си.

10%

Формално обучение

Ние предоставяме инструменти и програми, необходими на нашите служители, за да развият своите професионални умения, да развият своите лидерски умения и да издигнат кариерата си на следващото ниво.

Сега нашите служители имат повече възможности за развитие от всякога.

Работим в индустрия, която изисква ново мислене и начини за съвместна работа, за да създадем решения, които са икономически и екологично жизнеспособни, а не само едното или другото. В нашата трансформация в енергийната компания на бъдещето, ние си сътрудничим, споделяме опит и иновации заедно повече от всякога.

Готови ли сте да се превърнете в енергиен лидер?

Нека да ускорим бъдещето на енергията, заедно.