Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  устойчивостта

  Nature
  Устойчиво бъдеще

  Послание от президента

  Устойчивостта е в основата както на нашата стратегия, така и на нашата култура

  oliver png

  Оливие Маркет

  Президент на AES България

  Ускоряваме бъдещето на енергията, заедно. Ние работим Всички заедно с Най-високи стандарти за експлоатационни достижения като поставяме Безопасността на първо място, за да доставяме сигурна и надеждна енергия на българските потребители. В България ние доставяме решения и управляваме нашите проекти според най-високите стандарти за опазване на околната среда в пълно съответствие с всички местни и европейски изисквания. Ние се придържаме към най-строгите международни стандарти за управление и осигуряваме на нашите служители възможности за професионално развитие със специален фокус върху разнообразието и включването.

  Ние сме най-големият чуждестранен инвеститор в българския енергиен сектор и това е голяма чест и отговорност, към която се отнасяме много сериозно. През последните 10 години нашите централи имаха жизненоважна роля в осигуряването на енергийната стабилност на страната и гарантирането на нейната енергийна независимост.

  Продължаваме да изпълняваме нашата енергийна мисия и да работим усърдно за предоставянето на услуги на световно ниво за нашите клиенти. Изпълнени сме постоянно с енергия от положителното въздействие, което нашият бизнес оказва на общностите, на които служим.

  Нашите обхватни програми за корпоративна социална отговорност в областта на образованието, здравеопазването и инфраструктурата подобряват значително достъпа на местните хора до модерни съоръжения от най-висок клас и ускоряват тяхното развитие. Децата и учениците – енергията на бъдещето – са най-важни за нашите усилия и образователните програми, които разработваме за тях, заедно с местните власти. Те дават забележителни резултати. Надяваме се, че с подкрепата на AES от местните общности ще се родят бъдещи световно-известни учени, професионалисти и артисти, които ще продължат да разпространяват таланта на българския народ по света.

  Оформяме бъдещето, заедно!

  Port Bonython Rollout Birdseye

  За планетата

  Ускоряване на чистия растеж и иновации в това, което правим

  Ръстът във възобновяеми източници и съхранението на енергия е в основата на стратегията на AES.

  Saint Nikola Wind Farm
  wind power

  За нашите служители

  Обединяваме нашите служители за постигане на по-голямо въздействие

  Нашите служители са отдадени на посрещането на съществуващите и бъдещите енергийни нужди на света.

  classroom

  За нашите общности

  Партньорство с общностите за бъдещето на енергетиката

  Ние сме отдадени на увеличавенето на позитивния ефект чрез сицално-икономически и екологични партньорства, за да подобрим качеството на живот днес и в бъдещето.

  children

  Нашите цели за устойчивост

  coal icon

  Целта е, да се намали производството на електричество от въглища до под 30% от портфолиото ни до 2020 г. и 10% до 2030 г.

  AES Icon for green energy: grey leaf surrounded by AES colors

  Целта е,  до 2050 г. да има нулеви емисии на въглерод от електричество

  AES Icon for Green Growth : leaf image composed of AES colors

  Целта е,  да се добавят 2-3 GW вятърна и слънчева енергия и съхранение на енергия годишно

  CO2

  Ангажимент за намаляване на въглеродния интензитет с 50% до 2022 г. и 70% до 2030 г. спрямо нивата от 2016 г.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top