Послание от президента

 

Устойчивостта е в основата както на нашата стратегия, така и на нашата култура

Оливие Маркет

Президент на AES България

 

 

Ускоряваме бъдещето на енергията, заедно. Ние работим Всички заедно с Най-високи стандарти за експлоатационни достижения като поставяме Безопасността на първо място, за да доставяме сигурна и надеждна енергия на българските потребители. В България ние доставяме решения и управляваме нашите проекти според най-високите стандарти за опазване на околната среда в пълно съответствие с всички местни и европейски изисквания. Ние се придържаме към най-строгите международни стандарти за управление и осигуряваме на нашите служители възможности за професионално развитие със специален фокус върху разнообразието и включването.

Ние сме най-големият чуждестранен инвеститор в българския енергиен сектор и това е голяма чест и отговорност, към която се отнасяме много сериозно. През последните 10 години нашите централи имаха жизненоважна роля в осигуряването на енергийната стабилност на страната и гарантирането на нейната енергийна независимост.

Продължаваме да изпълняваме нашата енергийна мисия и да работим усърдно за предоставянето на услуги на световно ниво за нашите клиенти. Изпълнени сме постоянно с енергия от положителното въздействие, което нашият бизнес оказва на общностите, на които служим.

Нашите обхватни програми за корпоративна социална отговорност в областта на образованието, здравеопазването и инфраструктурата подобряват значително достъпа на местните хора до модерни съоръжения от най-висок клас и ускоряват тяхното развитие. Децата и учениците – енергията на бъдещето – са най-важни за нашите усилия и образователните програми, които разработваме за тях, заедно с местните власти. Те дават забележителни резултати. Надяваме се, че с подкрепата на AES от местните общности ще се родят бъдещи световно-известни учени, професионалисти и артисти, които ще продължат да разпространяват таланта на българския народ по света.

Оформяме бъдещето, заедно!

Port Bonython Rollout Birdseye

За планетата

Ускоряване на чистия растеж и иновации в това, което правим

Ръстът във възобновяеми източници и съхранението на енергия е в основата на стратегията на AES.

saint nikola

За нашите служители

 

Обединяваме нашите служители за постигане на по-голямо въздействие

Нашите служители са отдадени на посрещането на съществуващите и бъдещите енергийни нужди на света.

 

За нашите общности

Партньорство с общностите за бъдещето на енергетиката

Ние сме отдадени на увеличавенето на позитивния ефект чрез сицално-икономически и екологични партньорства, за да подобрим качеството на живот днес и в бъдещето.

Нашите цели за устойчивост

Целта е, да се намали производството на електричество от въглища до под 30% от портфолиото ни до 2020 г. и 10% до 2030 г.

aes-leaf

Целта е,  до 2050 г. да има нулеви емисии на въглерод от електричество

leaf

Целта е,  да се добавят 2-3 GW вятърна и слънчева енергия и съхранение на енергия годишно

co2

Ангажимент за намаляване на въглеродния интензитет с 50% до 2022 г. и 70% до 2030 г. спрямо нивата от 2016 г.