Back to public buyer profile

29104 Доставка на вътрешно износоустойчиво покритие за силоз дънна пепел

Bulgaria

Contact Person Profile
Доника Панайотова

0885261854

donika.panayotova@aes.com

Lead buyer
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

http://www.aes.bg

Information

Contracted supplier: —

Стойност на договора:: 89 650 лв.

Категория: AESBulgaria

Start Date: 12 Юни 2017

End Date: 29 Ноем. 2017

Published on: 10 Юли 2017