Сътрудничество с общностите за бъдещето на енергията

 

Нашият ангажимент

Да подсилим позитивното въздействие чрез социално-икономически и екологични партньорства, които подобряват живота днес и в бъдеще. 

20+ програми

Програми със социална насоченост през 2020

30000+ души

Бенефициенти през 2020

EUR 390000

Инвестиции в социални проекти през 2020

Boys playing in tall grass

Подсилваме позитивното въздействие чрез партньорства

 

 

Всички се нуждаем от по-устойчиви решения, за да дадем енергия на нашия живот и на света ни. Силните партньорства ни позволяват да работим заедно, за да интегрираме иновативни енергийни решения, да разработим програми със социално въздействие и да създадем дългосрочна стойност в общностите.

Сфера на внимание

Като работим заедно с нашите партньори ние разработваме специални програми за социално въздействие, които отговарят на нуждите на общностите, увеличават максимално ресурсите и доставят ползи за дълго време. Нашите програми за социално въздействие са в унисон с нашата цел да ускорим бъдещето на енергията, заедно, с Целите за устойчиво развитие на ООН и с четири сфери на фокусиране, които подобряват качеството на живот в общностите.

 

Сътрудничество за включване в икономическия растеж

Партньорство за усилия за облекчаване