Back to public buyer profile

43311 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД

Bulgaria

Contact Person Profile
Петя Широканска

+359 887748844

supply.ppl@aes.com

Lead buyer
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

http://www.aes.bg

Information

Предмет на поръчката е предоставяне на услуги за текуща поддръжка, ремонт и инспекции изискващи индустриален алпийски достъп.

Message board