Портал за доставчици

AES_DominicanRepublic-edited-1024x1024 PNG

Доставки и портал за подизпълнители

Получете достъп до искане за информация, предложение или офериране, подайте Вашето предложение или работете върху договорите и приложенията.

Обучение

 

registration portal

Портал за регистрация

Подайте данни за регистрация или актуализирайте регистрацията на компанията си, нейните банкови сметки или сертификати.

Обучение

Port Bonython Rollout Birdseye

Портал за търгове и фактуриране

Свалете и потвърдете вашата поръчка за покупка (PO), създайте входящи таблици за услуги, подайте фактури и проследете статуса на плащането.

Обучение

 

tech - close up of fingers using phone by laptop

Обучение за доставчици