Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Saint Nikola Wind Farm

  Saint Nikola Wind Farm
  Ветроенергиен парк "Свети Никола"

  AES Гео Енерджи e съвместно предприятие на немската компания Гео Пауър и AES, която държи мажоритарен дял. През 2009 г. AES Гео Енерджи построи в близост до град Каварна ВяЕЦ „Свети Никола“, с обща инсталирана мощност 156 мегавата. Със своите 52 вятърни турбини „Вестас“, проектът край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната. Ветроенергиен пак „Св. Никола“ значително увеличава капацитета на България в производството на възобновяема енергия и помага на страната да достигне изискванията на Програма на Европейския съюз 20/20/20.

  Общата инвестиция на проекта е 270 милиона евро, от които 198 милиона евро са осигурени от банков консорциум, включващ Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната финансова корпорация (IFC) и Уникредит пазарно и инвестиционно банкиране.

  Идеята за построяването на Ветроенергиен парк „Свети Никола” е родена през 2003 г., а самото строителство започва през януари 2009 г. Последният ветроенергиен генератор е издигнат през юли същата година. През декември 2009 г. повишаващата подстанция 33/110 kV на „Свети Никола“ е присъединена към електропреносната мрежа и пусната в експлоатация. Паркът започва работа през март 2010 г. От 2009 г. насам AES Гео Енерджи създава над 500 работни места по време на строителството и около 20 постоянни места за експлоатацията на ветроенергийния парк.

  ВяЕЦ „Св. Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост. Системата обединява както информация от няколко радарни системи, така и прекия мониторинг на специалисти орнитолози на място, които ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини. Въпреки внушителните си размери – 105 метра височина и 90 метра диаметър на перката, при наличие на прелитащи птици, всеки от ветроенергийните генератори може да спре, за да пропусне пернатите.

   

  AES-Sign-term-sheet-with-PV Gas 2020 (1).jpeg

  PV GAS Ink подкрепя енергийния преход и икономическия растеж на Виетнам в партньорство с AES Виетнам

  working on a tablet

  Как Google използва центровете за данни за ускоряване на глобалното навлизане на зелената енергия

  5b solar panels

  5B и AES разгръщат силата на соларната енергия

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top