Port Bonython Rollout Birdseye

За партньорството

Заедно с 5В ние разполагаме до 2 пъти повече слънчеви панели 3 пъти по-бързо, като използваме 50% по-малко земя и предоставяме чиста енергия на места, където доскоро се смяташе за невъзможно. Ние премахваме бариерите пред широкото разпространение на слънчевата енергия, включвайки нови вълни от потребители, за да посрещнем техните краткосрочни и дългосрочни цели за чиста енергия.

За 5В

5В е иноватор в соларните технологии с мисия да трансформира световните енергийни ресурси като доставя технология на световно ниво, която прави чистата енергия по-конкурентна и достъпна от всякога. Те правят това чрез тяхната водеща технология MAVERICK. Революционното решение MAVERICK на 5В преустрои веригата на доставки за слънчева енергия от самото й начало, за да доставя проекти за слънчева енергия по-бързо и по-интелигентно от всякога преди.

Предизвикателства, които разрешихме заедно

5В бяха готови да изведат MAVERICK на световната сцена, но имаха нужда от партньор, за да го направят.

Като комбинираме успешния опит на AES за въвеждане и разрастване на иновации за ускоряване на бъдещето на енергията с трансформиращата технология на 5В и процес на експлоатация, ние даваме възможност на клиентите да достигнат техните енергийни цели с темпо, което не беше възможно преди. 

Възможно най-лесно

 • Предварително окабелена, включена и проверена модулна система, която се доставя до площадката, готова за експлоатация
 • Минимална подготовка на площадката

Най-бързо

 • 200 kW+ на екип/ден 
 • 1 MW инсталирани за седмица само с 3 души

Най-умно

 • Повече от 2 пъти повече енергия на единица площ

 • По-ефективна логистика и висока наситеност на доставките

Бързо демонтиране

 • Преносима и готова за монтиране
 • Без никакво въздействие при работа

Може да се инсталира навсякъде

 • Отдалечени, селски райони и такива с трудни условия
 • Подходяща за всички типове основи и почви, включително сметохранилища, с минимално проникване в земята и ограничени до нула благоустройствени дейности.
 • Устойчива на вятър и с опит в монтирането в зони с налични циклони

Краткосрочни или дългосрочни решения

Използваш енергията, когато имаш нужда и опаковаш всичко, ако дейността се премести или земята е необходима за рекултивиране.

Временни или мащабируеми решения

Гъвкавост да се пригоди системата, за да посрещне нуждите на клиента въз основа на отделните проекти или нейното премахване, ако търсенето го изисква.

Хибридни възобновяеми решения

Интегрира се с други енергийни системи, включително съхранение на енергия с батерии, вятър или други.

Мнение

„AES сподели нашата визия за бъдеще с чиста енергия. Нашето решение Maverick е определящо за следващото поколение слънчева енергия и за истинския потенциал на слънчевата енергия по отношение на това колко бързо, лесно, гъвкаво и на ниска цена би трябвало да бъде и ще бъде. 5В достави ползите от бързината и ефективността на нашето решение Maverick на австралийския пазар, а сега AES включва своите възможности докато ние издигаме нашето решение на световно ниво.“

Крис МакГрат
Съосновател и главен изпълнителен директор на 5В

Издигане на 5В на световно ниво

Точно както ние се заехме да направим, вече ускорихме глобалното използване на решението MAVERICK на 5В в самия AES.

AES Panama ще ускори доставката на 2MW проект, който използва решението MAVERICK, а AES Gener в Чили ще монтира 10 MW от технологията MAVERICK като част от разширяването на слънчевата си централа Los Andes в пустинята Атакама в северната част на страната. 

Ускоряваме бъдещето на енергията

 • 7/30/20: Партньорството е обявено 
 • 8/10/20: Започва сглобяването на MAV в завода на 5B’s в Австралия за соларния проект на AES Panama 
 • 8/27/20: започва товаренето на MAV в контейнерите за транспорт
 • 9/9/20: 5B изпълнява първия в историята си международен превоз до Панама

С поглед в бъдещето

Слънцето е най-изобилния източник на енергия в света. Чрез нашето партньорство с 5В, клиентите ни сега могат най-накрая да се докоснат до соларната енергия, за да посрещнат своите нарастващи нужди в днешната бързо променяща се среда.