google cloud logo

За съюза

Google са познати като водеща технологична компания в света, но те са също така световен лидер в действията за опазване на климата. Като голям енергиен потребител Google си е поставил и постигнал амбициозни климатични цели да елиминира собствения си въглероден отпечатък и да използва за своите центрове за данни безвъглеродна енергия. Те разработиха водеща в света стратегия за енергийно управление, за да захранят своите центрове за данни с безвъглеродна енергия, но с наред с растежа им като най-голямата технологична компания, растяха и нуждите им от електроенергия. 

Управлението на енергията изисква време и ресурси, които са различни от основните бизнес цели на Google като технологичен новатор. Като си партнирахме заедно, ние създадохме цялостно решение за енергийно управление, което дава възможност на Google не само да постигне техните амбициозни цели за устойчивост, но и да ускори широкото приложение на чиста енергия на глобално ниво.

Google постави стандартите за водещи световни цели за устойчивост

Google разглежда енергията като стратегически актив, който поддържа техния основен бизнес, който ги улеснява да поставят стандартите за устойчива дейност на корпоративно и глобално ниво. 

No Co2

2007

Първата въглеродно-неутрална компания

Co2 down

2017

100% годишно потребление на енергия изцяло от ВЕИ

Най-големият корпоративен купувач на възобновяема енергия

Защо центровете за данни?

Като най-големия корпоративен купувач на възобновяема енергия, центровете за данни на Google използват денонощно електричество, за да поддържат интернета достъпа  24/7. Но наред с денонощните услуги идват и огромните разходи за енергия. Емисиите, свързани с потреблението на електроенергия, съставят основния въглероден отпечатък на Google.

Higher standards - google

3%

На центровете за данни се падат около 3% от световното потребление на електроенергия.

Outage icon

7 милиарда kWh

Само през 2017 г. Google е закупила повече от 7 милиарда kWh електроенергия от соларни и вятърни паркове, изградени специално за Google.

Предизвикателства, които решихме заедно

От години Google изпълняваше функцията на собствен енергиен мениджър и го правеше успешно - изпълняваше целите си за чиста енергия с революционни темпове.  Внедряването и управлението на цялостна програма за управление на чиста енергия обаче е огромно начинание. То изисква висококвалифициран, многофункционален екип от специалисти със задълбочени познания за сложния енергиен пазар и процеса на снабдяване. То отнема ценно време, ресурси и експертиза, които вместо това биха могли да бъдат изразходвани за постигане на основните цели на Google. 

Като си партнирахме заедно, успяхме да се съсредоточим върху своите области на компетентност. Google като технологичен иноватор, а AES като енергиен иноватор. Заедно работихме за по-нататъшното интегриране на устойчивостта в дейността на Google и за разработване на цялостна стратегия за управление на енергията, основаваща се на чиста, надеждна и рентабилна енергия.

Трансформирахме нашето партньорство, за да трансформираме енергийната индустрия

Благодарение на нашето партньорство, Google постига най-високи стандарти за чиста енергия като захранва 24/7 своите центрове за данни с безвъглеродна енергия, гарантирана на часова база. Ние осигуряваме широк кръг от възобновяеми източници, за да посрещнем ефективно техните променящи се енергийни нужди и използваме нашите мрежи и данни, за да осигурим нови възможности ефективно да подкрепим ангажимента на Google за бъдеще свободно 100 % от въглерод. 

По време на нашите дискусии във връзка с енергийния мениджмънт, откривахме нови начини да си партнираме, за да ускорим бъдещето на енергията за Google и в енергийната индустрия като цяло. Влязохме в стратегически съюз, който комбинира възможностите на всеки от нас, нашите въглеродни отпечатъци и опит, за да ускорим широкото използване на чиста енергия. 

Днес ние използваме инструменти като изкуствен интелект и анализ на данни, за да модернизираме електрическата мрежа, като използваме Google Cloud технологията, с което увеличаваме глобалните възобновяеми източници и развиващите се ютилити продукти, за да поставим цялата операционна ютилити система във виртуална среда. 

Разработено специално за клиента портфолио за енергийни решения

 • Осигурена 1 GW + допълнителна възобновяема енергия

Енергийни операции с повече чиста и по-малко енергия от изкопаеми горива

 • Оптимизиране на товаровия профил към производствен профил

Управление на проектния жизнен цикъл

 • МащабируемиМащабируеми търгове
 • Цялостно енергийно управление
 • Преглед на законовата рамка и договаряне
 • Непрекъснато управление и оптимизация
 • Операции
 • Развитие 

Пазарни ресурси и ценообразуване

 • Мащабируеми търгове
 • Цялостно енергийно управление
 • Финансиране

Съответствие с регулаторните изисквания

 • Анализ на риска и проучване 
 • Администрация
 • Преглед на законовата рамка и договаряне

С поглед в бъдещето

Енергийният мениджмънт бе първата стъпка към партньорство с последствия, които променяха света. Заедно с Google ние прокарваме пътя напред за модернизиране на мрежата и използването й за безвъглеродна енергия 24/7.