Име на проекта:

Силата на знанието

Локация на проекта:

Гълъбово, България

В пръдължение на тринадесет последователни години ТЕЦ AES Гълъбово в България изненадва местните първокласници с раници, пълни с учебни пособия. През 2020 118 деца от Гълъбово, които прекрачиха за първи път училищния праг получиха тези подаръци.

Предоставянето на учебни пособия за местните първокласници е част от програмата за Корпоративна социална отговорност на AES България. Подкрепата за образованието е сред основните приоритети на програмата на AES България за корпоративна социална отговорност, която цели да окуражи развитието на младите хора в региона, да стимулира тяхната жажда за знание, да развие способностите им и да повиши тяхната самооценка.

Въздействие:

През последните тринадесет години AES България е дарила ученически раници, пълни с учебни пособия на около 1500 първокласници в българската община Гълъбово.