rossitza

Росица Рикова

Административен асистент на вятърен парк „Свети Никола“

Росица е Административен асистент във вятърния парк „Свети Никола“ на AES България. Тя казва: „Наистина се радвам, че съм част от семейството на AES от 12 години. Чрез опита си с компанията научих много и срещнах много ценни и интересни хора, които сега наричам приятели. Също така съм благодарна, че имам шанса да участвам в един наистина важен проект - най-големият вятърен парк в страната, който генерира енергия от възобновяеми източници за българските потребители и има важен принос за намаляването на нашия въглероден отпечатък.”