Ускоряваме бъдещето на енергията заедно.
 

В AES ускоряваме бъдещето на енергията. Предвиждаме бъдеще, в което електрическата мрежа да е 100% безвъглеродна. През изминалия век светът трябваше да направи компромиси в нашия енергиен избор. Ако искахме чиста енергия, тя не беше нито надеждна, нито достъпна. Ако искахме надеждна и достъпна енергия, тя не беше чиста. Днес и през следващия век разполагаме с технологиите за изграждане на мрежа без компромиси - 100% безвъглеродна, устойчива и достъпна.  

AES стартира ново бизнес звено за чиста енергия. Търсим личности с отдаденост, които споделят нашата визия за ускоряване на 100% безвъглеродна енергийна мрежа, която дава по-добро бъдеще за следващите поколения. Надграждайки върху нашите силни страни в слънчевата енергия, вятъра, съхранението на енергия, най-модерните технологии и иновациите на продуктите, AES предоставя диференцирани решения на клиентите и създава един от най-големите и бързо развиващите се предприятия за чиста енергия в САЩ.

Търсим изключителни професионалисти в търговията, бизнес развитието и разработването на продукти, за да разрастем бързо нашия екип.

Готови ли сте да се присъедините към нас?
 

AES инвестира във възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия, модерни технологии и иновации на продукти, за да създаде един от най-големите и най-бързо развиващите се предприятия за чиста енергия в Съединените щати.

  • Искате ли да помогнете за създаването на 100% безвъглеродно бъдеще?

    Искате ли да работите по иновативни проекти и да поведете промяната на света към по-екологични и по-интелигентни решения?

    Искате ли да се присъедините към глобален екип, мотивиран

 

Innovate at AES

Leaders in People

Leaders in technology

Leaders in Innovation

Awards