От пускането си в експлоатация до днес вятърният парк на AES България допринесе климатичното въздействие на страната да бъде по-малко с над 3,5 млн. тона въглеродни емисии

ВяЕЦ „Свети Никола“ спести на България 300 000 тона въглеродни емисии през 2023 г.

Февруари 15, 2024

Повече от 300 000 тона въглеродни емисии спести на България ВяЕЦ „Свети Никола“ през 2023 г. Благодарение на работата на 52-те си турбини най-големият вятърен парк в страната допринесе България да емитира във въздуха по-малко въглероден диоксид, като по този начин намали негативното въздействие върху климата. Това показва анализ на годишните производствени резултати на парка.

От пускането си в експлоатация през 2010 г. до днес вятърният парк на AES България допринесе климатичното въздействие на България да бъде по-малко с над 3,5 млн. тона въглеродни емисии. Това се равнява на ефекта от фотосинтезата на близо 3 млн. дървета в продължение на 70 години. Благодарение на работата на ВяЕЦ „Свети Никола“ и производството на беземисионна зелена енергия на природата са спестени въглеродни емисии, колкото изгорените от автомобили газове от 2 млрд. литра дизел.

„Всичко това за пореден път показва ключовата роля на ВяЕЦ „Свети Никола“ не само за енергийната система на България, но и за нейния принос към глобалните опити за намаляване на изменението на климата. AES не спира да работи за декарбонизацията на енергийния сектор на България и ускоряването на по-зеленото енергийно бъдеще“, коментира Оливие Маркет, президент на AES България, AES Индия, AES Йордания, AES Нидерландия.

Благодарение на ВяЕЦ „Свети Никола“ страната ни изпълнява изискванията на ЕС за дял на ВЕИ в енергийния микс, като вятърният парк представлява над 20% от инсталираната вятърна мощност в България.

За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.

За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За AES

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес.

За повече информация, посетете www.aes.com .