През 2023 г. най-големият вятърен парк в България осигури зелена енергия, достатъчна да покрие годишното потребление на над 100 000 български домакинства

ВяЕЦ „Свети Никола“ произведе през януари над 20% повече електроенергия от вятър

Февруари 6, 2024

Над 20% повече зелена електроенергия произведе през януари ВяЕЦ „Свети Никола“ спрямо предходния месец. Турбините на най-големият вятърен парк в страната генерираха над 51 031 MWh електроенергия през първия месец на 2024 г. в сравнение с произведената през декември 2023 г. електроенергия, когато тя бе 42 290 MWh.

„Това е обещаващо начало на 2024 г. за нашия вятърен парк, който през миналата година отбеляза своеобразен рекорд по производство на електроенергия от пускането си в експлоатация до днес“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България, собственик на ВяЕЦ „Свети Никола“. През 2023 г. вятърният парк общо осигури за българските потребители 372 485 MWh зелена електроенергия. Генерираната от ВяЕЦ „Свети Никола“ през миналата година вятърна електроенергия се равнява на годишното потребление на над 100 000 български домакинства. Това означава, че през 2023 г. всички домакинства в области като Добрич и Силистра, например, са използвали изцяло вятърна електроенергия. Така за пореден път AES България показва устойчивост в тенденцията ВяЕЦ „Свети Никола“ да осигурява по-екологично електропотребление за хиляди домакинства в Североизточна България.

„Освен енергийната сигурност и достъпността на енергията, за AES винаги е било приоритет опазването на околната среда и произвеждането на електроенергия по максимално щадящ природата начин. AES не спира усилията си да осигури едно по-устойчиво енергийно бъдеще на България, като ускорява бъдещето на зелената енергия“, коментира още Цанков.