Вятърен парк „Свети Никола“ предоставя финансова помощ на четирима студенти от ТУ-Варна

Май 31, 2022

Вятърен парк „Свети Никола“, в който AES България е мажоритарен акционер, предоставя финансова помощ на четирима студенти в специалност „Възобновяеми енергийни източници“ на Техническия университет във Варна, които ще започнат обучение през учебната 2022/2023 г.

Средствата ще бъдат предоставени с предимство на студенти в неравностойно положение и ще покриват разходите за учебни такси, общежитие, комунални разходи и режийни.

Студентите стипендианти ще сключат договор с компанията и трябва да покриват изискване за успех от положените изпити всяка година, както и да не прекъсват обучението си.

За повече информация, молим кандидатите да се обръщат към инж. Мая Газибарова, Технически изпълнител на катедра „Електротехника“ на Техническия университет - Варна, 0878 148 084, e-mail: etet_tu@abv.bg.