През 2023 г. най-големият вятърен парк в България осигури зелена енергия, достатъчна да покрие годишното потребление на над 100 000 български домакинства

Рекордна година за ВяЕЦ „Свети Никола“

Януари 12, 2024

Нов рекорд за AES България. Вятърният парк на компанията в България – ВяЕЦ „Свети Никола“, отбеляза пикова в производствено отношение година. През 2023 г. ВяЕЦ „Свети Никола“ произведе 372 485 MWh зелена електроенергия. Това е най-голямото количество електроенергия, произведена от парка от пуска му в експлоатация през 2010 г.

През миналата година 52-те вятърни турбини на най-големия вятърен парк в България осигуриха за българските потребители близо 5% повече енергия от вятър спрямо 2022 г. Генерираната от ВяЕЦ „Свети Никола“ през годината зелена енергия се равнява на годишното потребление на над 100 000 български домакинства. Това означава, че през миналата година всички домакинства в област Добрич и област Силистра са били по-зелени и са използвали изцяло вятърна електроенергия. Така за пореден път AES България показва устойчивост в тенденцията ВяЕЦ „Свети Никола“ да осигурява по-зелено електропотребление за хиляди домакинства в Североизточна България.

Само за последния месец на 2023 г. ВяЕЦ „Свети Никола“ генерира 42 290 MWh.

ВяЕЦ „Св. Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост.