Централите на AES България осигуриха 11% от общата потребена в страната електроенергия през месец май 2022 г.

ТЕЦ AES Гълъбово произведе 38% повече електроенергия през май спрямо същия месец на миналата година

Юни 3, 2022

ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза нов производствен рекорд. През месец май 2022 г. централата произведе 38% повече електроенергия в сравнение със същия месец на миналата година. Това е най-голямото месечно производство, реализирано за месец май, от пускането на централата в експлоатация до днес, сочи анализ на производствените резултати на най-модерната въглищна централа в България. През месец май централата осигури за българските домакинства 345 029 МВтч. електроенергия, което означава, че всеки десети киловатчас електроенергия, използван в България, е бил генериран от двата блока на ТЕЦ AES Гълъбово. Това е надеждна електроенергия, произведена от български енергиен ресурс. ТЕЦ AES Гълъбово използва само местни лигнитни въглища, като за 2021 г. е купила близо 21% от добитите  в държавните „Мини Марица Изток“ лигнити. А това гарантира не само енергийната сигурност на страната, но и работни места за хиляди миньори.

ТЕЦ AES Гълъбово и ВяЕЦ „Свети Никола“ осигуриха 11% от общата потребена в страната електроенергия през май тази година. За този месец най-големият вятърен парк произведе близо 15 500 МВтч. зелена електроенергия. Това се равнява на средната месечна консумация на близо 45 000 български домакинства.