Име на проекта:

Подкрепа за устойчивото развитие на Гълъбово

Локация на проекта:

България

Област на въздействие:

Инфраструктура, Образование

AES България и община Гълъбово подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на Корпоративната социална отговорност. По силата на споразумението, AES ще подкрепи редица инициативи от полза за местната общност, които са насочени към подобряване на стандарта на живот на всички жители на общината. Новото споразумение е естествено продължение на дългосрочния ангажимент на AES и община Гълъбово и ползотворните отношения между тях. Програмата, договорена между община Гълъбово и AES, е насочена към продължаване на подкрепата на устойчивото развитие на общността, подобряването на местната инфраструктура, оказване подкрепа на училищата и други важни за общината институции.

“Излючително съм щастлив да подпиша това Споразумение между AES и община Гълъбово. То е основано на отличните връзки между нас и е пример за позитивните резултати от пригалагането на нашите проекти”, заяви президентът на AES България Оливие Маркет по време на церемонията.  “През годините това Споразумение се разви и превърна в стабилно и благотворно партньорство, защото е посветено на най-важната кауза - подобряването на живота на хората”, добави той.

AES ще продължи да подкрепя традиционните ежегодишни инициативи на общината, които се утвърдиха като ключова част от програмата ни за Корпоративна социална отговорност.  Проектите, които ще бъдат финансирани по силата на споразумението ще отговорят на съществуващите и бъдещите нужди на 14 000 души, живеещи в общината. 

Въздействие:

14 000 местни жители ще се възползват от различните програми, насочени към подобряване на инфраструрата. Учениците в общината ще имат достъп до по-добри условия за провеждане на образователния процес. 

Партньори:

Община Гълъбово