Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  ВяЕЦ „Свети Никола“ спести близо 400 000 тона CO2 през 2017 година

  ВяЕЦ „Свети Никола“ спести близо 400 000 тона CO2 през 2017 година

  Най-големият ветроенергиен парк в България –  „Св. Никола“ произведе 352 776 MWh електроенергия през 2017 година. Централата, собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи има обща инсталирана мощност от 156 MW. През изминалата година работата на 52-те турбини в парка е допринесла за спестяването на 388 хил. тона CO2.

  „Ние сме горди, че чрез най-големия ветроенергиен парк в страната допринасяме за постигането на целите пред страната ни за намалявене на въглеродния отпечатък на енергийния сектор. Бъдещето безспорно е на зелената енергия. Но ще е необходимо време преди възобновяемите източници да могат да заместят конвенционалните. В България, както на много други пазари, топлоелектрическите централи  са все още съоръженията, които гарантират сигурност на енергийната система и гарантират доставките. ЕЙ И ЕС работи в тази посока, включително чрез иновативните си решения за съхранение на енергия” заяви Иван Цанков, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България. Той взе участие в експертна дискусия на тема: „Пакетът Чиста енергия и ефектите върху българската енергетика“, която се проведе на 20.02.2018 година.

  В България ЕЙ И ЕС управлява общо 756 MW електропроизводствен капацитет, който включва както  възобновяеми, така и конвенционални мощности. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Св. Никола“ са ключови за гарантирането на енергийния баланс и дългосрочния преход към чиста енергия. Те формират съответно над 6% от общия капацитет на енергийната система и над 30% от вятърните мощности в страната.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top