Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  ЕЙ И ЕС България е за конструктивен диалог с българското правителство за бъдещето да договорите за дългосрочно изкупуване

  ЕЙ И ЕС България е за конструктивен диалог с българското правителство за бъдещето да договорите за дългосрочно изкупуване
  Men speaking at event

  ЕЙ И ЕС България е дългосрочен инвеститор в българската енергетика, с преки вложения от над 1,6 милиарда евро, и за нас е важно пазарът на електроенергия в страната да е прозрачен и предвидим, заяви по време на работна среща с представители на българските медии, президентът на компанията Оливие Маркет. Преразглеждането на дългосрочните договори за изкупуване на енергията, произведена от най-съвременната и технологично модерна централа в нас – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, е напълно възможно, стига интересът на инвеститорите в проекта да бъде защитен. През месец февруари 2018 година ние получихме от българското правителство методика за изчисляване на невъзстановените разходи и много внимателно я анализираме.

  До края на месец юни ЕЙ И ЕС България ще има позиция по тази методика и ще я представим на българската страна, като по този начин поставим началото на преговорния процес по предоговаряне на дългосрочните ни споразумения с Националната електрическа компания. Това не е единственият вариант за излизане на енергията от нашата централа на свободния пазар. Това може да се случи както чрез излизането на НЕК на борсата, с енергията, която купува от нас, така и чрез компенсиране на разликата между пазарните нива на електроенергията и тези, определени в договора за дългосрочно изкупуване чрез договори за разлика. Българското правителство, в координация с Европейската комисия, предложи да се съсредоточим върху методиката за невъзстановете разходи и ние ще дадем нашето становище, обясни Маркет, като заяви, че е оптимист за постигането на споразумение с българското правителство.

  ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е сред базовите мощности в страната, която гарантира сигурността на доставките и осигурява около 10% от електроенергията, припомни изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков. Различните компании от групата на ЕЙ И ЕС в България осигуряват над 4500 преки и непреки работни места и са сред основните потребители на въглищата, произвеждани в мини „Марица Изток“, припомни той.  Всяко преформатиране на дългосрочните договори на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ трябва да е резултат от постигната договорка между българското правителство и компанията, като се вземе и съгласието на банките-кредитори, които осигуриха около 70% от капиталите, инвестирани в съоръженията на ЕЙ И ЕС в България.

  men speaking at event
  event
  event
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top