Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ навърши 8 години от старта на търговската ѝ експлоатация

  ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ навърши 8 години от старта на търговската ѝ експлоатация
  man standing by factory

  За този период най-модерната у нас въглищна централа произведе над 28 млн. MWh надеждна електроенергия за България

  Най-модерната въглищна централа в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, отбелязва днес 8-мата годишнина от началото на търговската ѝ експлоатация. От 3 юни 2011 г. до днес двата енергоблока на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведоха бруто над 28 млн. MWh надеждна електроенергия за България. Това показва анализът на производствените резултати на най-високотехнологичната въглищна централа в България. Произведената от централата електроенергия за периода се равнява приблизително на потреблението на 1 милион български домакинства за 8 години.

  За 8 години ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ достигна 88,5%  разполагаемост от над 37 млн. MWh. Централата е ключова за осигуряване сигурността на електроенергийните доставки и стабилността на българската електроенергийна система. Със своята 690-мегаватова мощност централата допринася България да покрие изискванията на Европейската организация на операторите на електроенергийни мрежи ENTSO-E от резерв за първично регулиране. Поради своята висока технологичност ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-гъвкавата въглищна централа в Българи, осигурявайки голяма маневреност при диспечиране. През 2018 г. ЕСО е използвала централата 8200 часа в режим за първично регулиране и 13 700 часа във вторично регулиране. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ работи само с български лигнитни въглища, добити в „Мини Марица изток“, като годишно използва 5-5,5 млн. тона въглища, гарантирайки трудова заетост за около 2000 миньори, както и енергийната независимост на България

  В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ достига средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация над 97%. Централата е проектирана така, че не може да произвежда електричество без работеща сероочистващата инсталация. Непрекъснатата работа на сероочистващата инсталация гарантира по-чист въздух и опазване на околната среда.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top