Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  ВЪГЛИЩНАТА ЕНЕРГИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИГРАЕ ВАЖНА РОЛЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ

  ВЪГЛИЩНАТА ЕНЕРГИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИГРАЕ ВАЖНА РОЛЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ

  Интервю на Оливие Маркет, президент на „ЕЙ И ЕС България“, за ОФФнюз

   

  Надявам се, че България ще намери механизъм и ще запази ТЕЦ-овете си, които отговарят на съвременните екологични стандарти, какъвто е и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“

  – Господин Маркет, неотдавна се състоя годишната Бизнес закуска с българското правителството, организирана от Американската търговска камара, на която Вие сте президент. Какви са изводите след тази среща?

  – Изключително доволни сме, че за втора поредна година американската бизнес общност имаше възможност да дискутира с българското правителство важни теми като инвестиции, стратегическо сътрудничество, икономика и иновации. Подобен формат е важен и полезен и за двете страни, тъй като позволява да се обсъдят широк набор от въпроси и да се даде и получи обратна връзка. Това е от първостепенно значение за американските компании, опериращи в България. Ние вярваме, че единствено и само заедно – бизнес и правителство, могат да гарантират сигурност в икономиката в името на благоденствието на цялата нация. Американската търговска камара винаги е готова да подпомага усилията на българските власти да подобри бизнес климата и да привлече в страната нови работодатели от чужбина. Както знаете, американските инвестиции в България с натрупване са 4,5 млрд. лева. Те са създали 22 600 работни места и се нареждат в Топ 6 по големина на чуждите инвестиции в България. Стокооборотът между двете страни е 2 млрд. лв., като българският износ на стоки е повече от вноса на американски.

  – Какъв е делът на ръководената от Вас ЕЙ И ЕС България в тези инвестиции?

  – ЕЙ И ЕС е най-големият инвеститор в българския енергиен сектор през последните близо 30 години. Вложихме в надеждна енергия над 3,2 млрд. лв., а платените данъци и осигуровки са над 703 млн. лв. „ЕЙ И ЕС България“ изгради и управлява най-новата и най-високотехнологичната въглищна централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и най-големия вятърен парк в България – ВяЕЦ „Св. Никола“. Нашата компания гарантира енергийната сигурност и е един от основните фактори за енергийната независимост, тъй като в работата си използваме само местен ресурс – вятър за ВяЕЦ „Свети Никола“ и лигнитни въглища, добивани в „ Мини Марица-изток“ за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Годишно централата използва над 5 млн. тона въглища от комплекса.

  – Колко работни места осигурява ЕЙ И ЕС България и кое е най-важното за компанията като работодател?

  – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ осигурява около 6% от инсталираната енергийна мощност на страната. Ние създаваме около 4500 пряко и косвено заети работни места. Освен нашите служители, ние осигуряваме заетост за много доставчици, партньори и фирми, с които работим, от региона и цялата страна. Благодарение на експлоатацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ се осигурява работа за около 2000 миньори в „Мини Марица Изток“, което е около 30% от всички работещи в държавното дружество. Що се отнася до ВяЕЦ „Св. Никола“, който е най-големият ветроенергиен парк в България, от 2009 г. насам са били създадени над 500 работни места по време на строителството и около 10 постоянни места за експлоатацията на парка.

  Като компания, ЕЙ И ЕС и в частност ЕЙ И ЕС България се стреми да  е лидер в предоставянето на устойчива енергия, като осигурява безопасни и надеждни енергийни решения и да прави това с грижа за местните общности и за околната среда..

  – Напоследък все повече се говори за Корпоративна социална отговорност. Как ЕЙ И ЕС България разбира това понятие?

  – В ЕЙ И ЕС се гордеем с това, че подобряваме живота в общностите, където работим. Фокусът ни на внимание е насочен в три области – образование, спорт и здравеопазване. От началото на своята дейност, ЕЙ И ЕС България е инвестирала над 14 милиона лева в различни програми за Корпоративна социална отговорност, свързани с тези три сфери. В района на Гълъбово осигуряваме гориво за отопление и покриваме разходите за храна на децата в училището в Обручище, правейки възможно те да посещават училище без да пътуват всеки ден до града. В Каварна, където е ветроенергийният ни парк, дарихме интерактивни дъски на всички училища в общината. Предоставяме средства и за спорт, като един от водещите проекти е обновяването на Младежкия център в Гълъбово, както и строежът на нов градски стадион. В Каварна ЕЙ И ЕС подпомага редица проекти за ремонт на детски площадки в самия град, както и в околните селища. В града подпомагаме и разходите по поддръжката на неврологичното отделение в болницата и ремонта на медицинския център. Помогнахме и за купуването на нова линейка за болницата в Гълъбово. Всичко това са примери за нашата социална ангажираност към районите, в които работим и където живеят нашите служители и техните семейства. Това ни носи допълнителна удовлетвореност, че имаме принос за подобряване на живота в тези райони.

  – Фактите говорят, че компанията е двигател в местната и националната икономика. В Европа обаче тече дебат за закриване на въглищните централи по екологични съображения. Как виждате Вие бъдещето на ТЕЦ-овете?

  -Да, такъв процес протича, а дебатът за безвъглеродната икономика става все по-интензивен. Не само в Европейския съюз, но и в целия свят се полагат усилия за нарастване на дела на енергията, произвеждана от възобновяеми източници. До 2030 г. ЕС си е заложил като цел да намали въглеродните емисии с 40% в сравнение с нивата от 1990 г. , увеличаване на дела на ВЕИ и на енергийната ефективност 27%. При изпълнението на тези цели обаче не бива да бъдат пренебрегвани специфичните особености на всяка отделна държава-членка. Защото всяка от тях тръгва по пътя към реализирането на тези цели от различна стартова точка. В България въглищната енергия заема важно място и това трябва да се има предвид. 45% от електроенергията в България е произвеждана от фосилни горива. Имайки предвид този процент, е ясно, че колкото и да се увеличи делът на енергията от други източници, въглищната енергия ще продължи да играе критично важна роля в обозримо бъдеще за гарантиране сигурността на доставките. Разбира се, говорим за производство в ТЕЦ-ове с модерни технологии, които спазват високи стандарти за сигурност и опазване на околната среда, каквото е ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.

  Смятам, че в това отношение нашите възгледи са в унисон с тези на българското правителство. Това, което е наложително да се направи, е да се намери механизъм централи като ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, които отговарят на съвременните екологични стандарти, да продължат да доставят електроенергия, за да гарантират стабилността на електроенергийната система. Ние сме готови да участваме активно и да подпомагаме този процес с експертизата си. Надяваме се, че ще бъде отчетено значението на топлоелектроцентралите за енергийната сигурност на България.

  Marquette
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top