Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  AES България продължава да гарантира сигурността на доставките на електроенергия

  AES България продължава да гарантира сигурността на доставките на електроенергия

  Компанията предприе необходимите мерки за ограничаване на риска за служителите си и за непрекъсваемост на производството

  В ситуацията на извънредно положение в България, съоръженията на AES България – най-модерната топлоелектрическа централа в региона – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и най-големият ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола“, работят в нормален режим, гарантирайки сигурността на доставките на електроенергия в България.

  Въглищното стопанство на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е запълнено с  въглища до максималния си обем, което гарантира производството на електроенергия при максимално натоварване на мощностите, съобщи изпълнителният директор „Експлоатация“ Тодор Бележков. Централата работи при ефективност на сероочистващите инсталации от над 97%.

  „ЕЙ Е ЕС България“ е взела всички необходими мерки за осигуряването на здравето на служителите и подизпълнителите си, като е въвела и изпълнява пакет от мерки, насочени към минимизиране на възможността за разпространение на епидемията от коронавирус. Налични са и се използват надеждни дигитални системи, които дават възможност за работа от вкъщи за всички служители, чието естество на дейност позволява дистанционна работа.

  На територията на обектите е преустановен достъпът на външни лица (чиято дейност не е критична за осигуряване на нормалната експлоатация). За момента няма данни за служители на компанията, засегнати от коронавируса. С цел допълнително намаляване на риска е разработен план, който да позволи непрекъснатост на производството дори при намален състав на служителите на компанията.

  Ръководството на AES България вярва, че с общите усилия и разумното поведение на всеки един от нас, необичайната ситуация, пред която е изправено обществото ни, може да бъде преодоляна успешно. Нека бъдем по-силни заедно!

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top