Име на проекта:

Най-модерният младежки център за Гълъбово

Местополо- жение на проекта:

Гълъбово, България

Пълното обновяване на Младежкия център - най-модерното съоръжение за спорт и забавления в област Стара Загора, отне 18 месеца и инвестиции от 2,2 милиона евро, осигурени от AES България.

Центърът е разположен в парк с площ от над 45 дка в центъра на Гълъбово. Проектът за рехабилитация включва цялостен ремонт на съществуващата сграда, както и изграждане на нови съоръжения за спорт и отдих. Реновирането и озеленяването на пространството около центъра превърна околните площи в красив парк. Сега комплексът на Младежкия център предлага голяма спортна зала, зали за народни танци и художествена гимнастика, компютърна зала, закрит и открит фитнес, детски площадки и покрита сцена за концерти.

Проектът е най-голямото публично-частно партьорство в региона и е съществена част от програмата за Корпоративна социална отговорност на AES България. Компанията е инвестирала повече от 6.8 милиона евро в проекти за Копоративна социална отговорност в региона на Гълъбово. 

Въздействие:

Реконструкцията на Младежкия център осигури достъп до модерно съоръжение за спорт, културни прояви и развлечения на хората в Гълъбово.

Партньори:

Община Гълъбово