Вятърният парк на AES „Св. Никола“ допринася за зеленото бъдеще на България

Зелената трансформация на енергийния сектор в глобален план е в ход и AES като един от флагманите на този преход за по-зелена и устойчива енергетика не спира да работи за това. Доказателство са и наскоро представените данни на AES, че през 2023 г. корпорацията е успяла да завърши ВЕИ проекти с мощност 3,5 GW, което представлява почти двойно увеличение на изградения капацитет в сравнение с 2022 г. „Този крайъгълен камък в изграждането представлява нов рекорд и ръст от почти 100% спрямо 2022 г. С включването на тези нови проекти портфолиото на AES от възобновяеми енергийни източници вече достига 18,4 гигавата“, заяви Андрес Глуски, президент и главен изпълнителен директор на AES. От завършените през миналата година от AES ВЕИ проекти 1,6 гигавата са за соларна енергия, на вятърната енергия се падат 1,3 гигавата, а 0,6 гигавата са сторидж паркове за съхранение на енергия.

Трансформацията на енергийния сектор в България също е факт и вятърният парк на AES ВяЕЦ „Св. Никола“ дава своя принос за ускоряване на зеленото бъдеще на енергетиката, като отбелязва своята върхова година по отношение на производството на енергия. През 2023 г. вятърният парк произведе 372 485 МВтч зелена електроенергия, което е най-голямото количество електроенергия, произведено от парка от момента на неговото въвеждане в експлоатация през 2010 г. През 2023 г. ВяЕЦ „Св. Никола“ отбеляза и няколко месечни рекорда по отношение на производството.

Със своите 156 мегавата инсталирана мощност вятърният парк осигурява над 22% от общата инсталирана вятърна мощност в България и помага на страната да изпълни изискванията на ЕС за дела на ВЕИ в общия енергиен микс. AES Geo Energy е собственик на вятърния парк „Св. Никола“, който е един от двата енергийни проекта на AES в България - световен технологичен лидер и най-голям инвеститор в българския енергиен сектор за последните 30 години. Инвестицията в проекта за вятърен парк „Св. Никола“ се оценява на 540 млн. лева.

ВяЕЦ „Св. Никола“ освен това е и пионер при използването на най-съвременна технология за наблюдение на птици за опазване на птиците в района на Калиакра. Вятърният парк е в основата на Интегрираната система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е в съответствие с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система намалява до минимум риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните турбини, като спира отделни турбини или целия вятърен парк и прилага програма за наблюдение през рисковите периоди за защитените видове. Системата обединява информация от няколко радарни системи, както и пряко наблюдение на място, извършвано от орнитолози, които редовно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните опасности и при необходимост издават нареждания за спиране на турбините. Въпреки внушителните си размери - 105 метра и диаметър на ротора от 90 метра, всеки от генераторите може да спре, ако има летящи птици, за да ги пропусне.

Със своите иновативни технологии и съвременни енергийни решения AES България има съществен принос за постигане на зеленото бъдеще на България и за целта на AES за ускоряване на бъдещето на енергията.