Да поддържаме светлината: енергийната сигурност в България и в ЕС

(15.10.2018)

Енергийната сигурност е в основата на проекта за енергиен съюз на Европейския съюз, който има за цел да осигури „безопасна, достъпна и щадяща климата енергия“ за всички европейски граждани. Това буквално означава да има светлина за стотици милиони хора, опазвайки същевременно околната среда.

Този месец Белгия – една от държавите-основателки на ЕС, обяви, че е възможно да й се наложи да внесе около 8% от електроенергията, необходима през зимата, защото само една от седемте ядрени електроцентрали в страната работи. Това показва, че енергийната сигурност не трябва да се приема за даденост.

В България, където AES управлява ТЕЦ „AES Гълъбово“ и най-големият ветроенергиен парк в страната, хората знаят колко е важна сигурността на енергийните доставки.

По време на суровата зима, през януари 2017 г., ТЕЦ „AES Гълъбово“ произвеждаше без прекъсване електроенергия, за да могат стотици хиляди хора да имат светлина и топлина. Топлоцентралата на AES осигури до една четвърт от общото потребление в страната в този критичен период.

Благодарение на експертното управление на запасите си от въглища, ТЕЦ „AES Гълъбово“ успя да продължи да работи, когато други централи не можеха. ТЕЦ „AES Гълъбово“, като най-модерната топлоелектрическа централа в България, успя да поеме по-голяма част от тежестта на електропроизводството за нуждите на страната.

Дори и при нормални условия, ТЕЦ „AES Гълъбово“ играе решаваща роля за сигурността на доставките на електроенергия, като генерира около 7% от нуждите на страната от електричество. Произведените от ТЕЦ „AES Гълъбово“ количества са достатъчни за захранването на около 750 000 домакинства.

ТЕЦ „AES Гълъбово“ също така има ключово значение за осигуряване на надеждни доставки за други страни от Югоизточна Европа. Европейската комисия призна нейната роля, като включи централата в плановете за взаимосвързаност с Гърция.

Един от начините, по които ТЕЦ „AES Гълъбово“ играе решаваща роля за енергийната сигурност на България е фактът, че тя използва като гориво местни лигнитни въглища. За разлика от газовите електроцентрали, които зависят от вноса на газ, запасите от гориво на ТЕЦ „AES Гълъбово“ са само на 12 км от нея. Това гарантира хиляди работни места в местната общност, като същевременно поддържа надеждността на доставките.

Съществено е и значението на централата за гарантиране стабилността на енергийната система. Благодарение на своите най-съвременни съоръжения, мощността може да бъде увеличена по-бързо от тази на всяка друга централа. Това позволява на ТЕЦ „AES Гълъбово“ да играе решаваща роля при ежедневното балансиране на търсенето и предлагането. Топлоцентралата на AES помага на енергийната система да се справя с колебанията.

Няма планове за изграждане на нови топлоелектрически централи в България и много остарели централи скоро ще трябва да бъдат изведени от експлоатация, така че ТЕЦ „AES Гълъбово“ ще продължи да бъде важна за енергийната сигурност на страната и в бъдеще. Правителството обмисля дали да рестартира плановете за атомна електроцентрала. Но дори и такъв проект да получи зелена светлина, може да отнеме до десетилетие преди новата атомна централа да започне да произвежда електричество.

Но не само ние твърдим, че ТЕЦ „AES Гълъбово“ е от съществено значение за енергийната сигурност на България. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви през август 2018 г., че централата на AES, заедно с централата на ContourGlobal, представляват основен базов капацитет за енергийния сектор на България. „Без тях той трудно би могъл да се справи, особено в зимния период“, каза тя.

Една от другите основни цели на Енергийния съюз е да предоставя щадяща климата енергия като част от прехода към нисковъглеродна икономика до 2050 г. AES България помага на страната да постигне своята национална цел за дял на възобновяемата енергия в цялостния си енергиен микс, благодарение на вятърния си парк „Свети Никола“. По този начин AES допринася за постигането на целта на ЕС за нисковъглеродна икономика до 2050 г.

AES Гълъбово играе съществена роля в подпомагането на България и ЕС да постигнат целта на Енергийния съюз. Тя гарантира енергийната сигурност, като запазва светлината за българските граждани и улеснява пътя към нисковъглеродна икономика.