Как AES подкрепя електрификацията като улеснява навлизането на електромобилите

Емисиите от пътническите превозни средства представляват голяма част от парниковите емисии в глобален план и допринасят за лошото качество на въздуха в много градове. Преминаването към електрически автомобили е нужно, за да се ускори по-чистото енергийно бъдеще за всички хора. Добрата новина е, че преходът вече е започнал. Много автомобилни компании са решени да спрат продажбите на автомобили с вътрешно горене и в бъдеще да направят всички коли електрически. Въпреки това, не всички са готови да направят тази промяна днес заради схващането колко би струвало карането на електромобили и наличието на зареждащи станции. Една от компаниите на AES работи за справянето с тези предизвикателства и за да улесни хората да преминат на електромобили.

Motor[1], дъщерна компания на корпорацията AES, се възползва от големите възможности, които елекромобилите предоставят, като предлага цялостно клиентско изживяване, което улеснява старта на използването на електромобили в САЩ.

От 40 години AES дава своя принос за по-зеленото и интелигентно енергийно бъдеще чрез разработването на основни технологични и търговски решения. В Индианаполис AES Indiana[2] започна партньорство с Motor. Двете компании са дъщерни фирми на AES и споделят общата цел за ускоряване на навлизането на електромобили и предоставянето на по-зелени и интелигентни енергийни решения, които позволяват на потребителите да постигат своите цели за устойчивост. В Индианаполис Motor вече има над 100 клиента – достатъчно за увеличаването на регистрацията на нови електромобили в града с 20% през 2021 г. Motor планира да пренесе тези високи резултати и в други градове, като си партнира с техните компании за обществени услуги.

Motor е независим стартъп за електротранспортни средства, чиято цел е да прехвърли мост между търсенето на електромобили и броя на потребителите в САЩ[3], които си закупуват такива коли. Motor е създадена от същия екип в AES, който стои зад Fluence[4]. Това е джойнтвенчър компанията на AES за съхранение на енергия, която неотдавна постигна исторически пробив с първично публично предлагане, оценено на 6 милиарда долара. Правеен Катпал, понастоящем главен изпълнителен директор на Motor, продължава да работи за все по-електрифицирано и дигитално бъдеще. Дигиталната платформа на Motor отговаря на целите на AES[5], глобален лидер в енергийната ефективност и съхранението на възобновяема енергия.

Motor предлага набор от услуги за мобилност, които улесняват преминаването към електрически коли. Срещу месечна такса клиентите на Motor могат да ползват електромобил, а Motor има грижата за цялата документация. Motor също така прави зареждането удобно, като инсталира зареждащите устройства в домовете и офисите на потребителите. Motor разработи и решения за споделяне на изцяло електрически автомобили за компании и многофамилни жилищни сгради.

Освен че създава стойност за своите клиенти, Motor създава такава за компаниите за комунални услуги, с които си партнира. Те имат полза от клиенти, които преминават от коли на бензин и дизел към електромобили, тъй като това означава по-голямо потребление на ток. Неочакваното повишение на електропотреблението с цел зареждане на колите обаче може да представлява проблем за мрежата. Motor използва управляеми програми за зареждане, които насърчават зареждането на колите в периоди с голямо налично количество на електричество. По този начин услугите на Motor правят по-лесно да решите кога е оптималното време да заредите автомобила си.

Достъпността и липсата на поддържаща инфраструктура за зареждане се явяват основни пречки пред увеличаването на използването на електромобили. Това е предизвикателство не само в САЩ, но и в Европа, където 70% от зареждащите станции се намират в едва три страни-членки - Нидерландия, Франция и Германия.

Като част от по-широкия пакет Fit for 55 ЕК направи няколко предложения да стимулира изграждането на инфраструктура и стандарти за автомобили, нужни за прехода към превозни средства с нулеви емисии и по-чист въздух. До 2035 г. всички пътнически превозни средства трябва да са с нулеви емисии, което всъщност е равнозначно на забрана за колите и вановете, движещи се с бензин и дизел. Предложенията на ЕК целят също така зареждащите станции за електрически автомобили да станат по-широко достъпни.

Предложенията на ЕК се стремят да подкрепят навлизането на електромобилите с цел придвижване. Засега Motor работи само в Индианополис. Но компании като Motor могат да допринесат за по-доброто внедряване на електромобилите, като осигурят достатъчно зареждащи пунктове и лесен преход за шофьорите. Тя е пример за това как удобните за потребителите и интелигентни инициативи на частния сектор могат да задействат промяна, да допринесат за постигане на обществените цели и да ускорят заедно зеленото енергийно бъдеще.

 

 

[1] Интернет страница на Motor с адрес https://motorev.net/

[2] Интернет страница на AES Indiana с адрес https://www.aesindiana.com/

[3] Искате нов електромобил, доставен до дома ви незабавно? Статия в Canary, достъпна на Want a new EV delivered to your house overnight? | Canary Media

[4] Интернет страници на Fluence, Siemens и AES на https://fluenceenergy.com

[5] Интернет страница на корпорацията AES на https://www.aes.com/