AES: Равносметката от COP27

27-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 27) завърши в Шарм ел Шейх, Египет на 20 ноември. След сложни преговори беше постигнат пробив чрез споразумението за създаване и реализиране на фонд за загуби и щети, предназначен в частност за най-уязвимите към климатичните промени нации[1].

Много страни обявиха нови инициативи за справяне с кризата с климата и ускоряване на глобалните действия за климата като Energy Transition Accelerator (ETA) – партньорство, което беше обявено от специалния пратеник на американския президент по въпросите на климата Джон Кери. ETA има за цел да активизира частния капитал, за да се ускори преходът към чиста енергия в развиващите се страни[2]. Екип Европа (ЕС, неговите страни-членки и финансови институции) обяви засилване на подкрепата за устойчивостта и адаптирането към изменението на климата в Африка в рамките на програмата Global Gateway. Тя обединява вече съществуващи и нови програми за адаптиране към промяната на климата на стойност над 1 милиард евро. Тази сума включва 60 милиона за загуби и щети от общия финансов принос на ЕС[3].

Общо над 45 000 участници от правителства, частен сектор, гражданско общество, младежки организации и други организации бяха дошли на COP27, за да споделят идеи и решения и да изградят партньорства и коалиции за съвместно справяне с глобалното предизвикателство, провокирано от климатичните промени.

Електричеството е жизненоважно за нашите колективни усилия и ключово за успеха на  декарбонизацията на големи сектори от икономиката. През двете седмици на срещата, ръководството на AES взе участие в много панели и проведе разговори с много партньори, за да обсъди начините за съвместното създаване на иновативни енергийни решения, базирани на настоящи и бъдещи нужди, ресурси и съществуващи регулаторни рамки, така че да се помогне на потребителите, държавите и цели икономики да постигнат целите си за устойчивост.

AES имаше възможност да препотвърди ангажимента на компанията към безвъглеродно бъдеще и да сподели конкретни примери как ускоряваме бъдещето на енергията заедно с нашите потребители, доставчици, общности и с правителствата в страните, където оперираме. Те включват Бразилия, където имаме ръст от над 2.5 GW в производството  на възобновяема енергия и където постигнахме въглеродна неутралност още през 2020. Сред пазарите, на които оперираме, е и Чили. На COP27 беше обявено подновяването на енергийния обмен между Чили и Аржентина чрез интерконекторната линия AES InterAndes. Чрез нея ще бъде възможен износът на излишъка от соларна енергия от Чили към Аржентина през деня и на до 200 MW от Аржентина към Чили през нощта, когато соларната енергия намалява.

Обсъждахме и колко е важно да се създават възможности за жените да бъдат част от трансформацията на енергийния сектор. Програмите на AES в Ел Салвадор, Колумбия и Бразилия например досега са осигурили обучение на над 800 жени как да работят в енергийния сектор[4].

По време на COP27 AES си партнира и с Устойчива енергия за всички (SEforALL)[5] и е сред участниците, подписали Споразумението на SEforALL за 24/7 безвъглеродна енергия. SEforALL е международна организация, която работи в партньорство с ООН и с водещи представители на правителства, частен сектор, финансови институции, гражданското общество и филантропи. Нейната мисия е да насърчава устойчивата, надеждна и достъпна енергия, следователно да ускорява действията в посока постигане на Цел 7 (SFG7) за устойчиво развитие и да гарантира преход към чиста енергия, който не позволява никой да остане извън процеса.

Днес AES е един от топ доставчиците в света на възобновяема енергия, осигуряващ електричество на 25 милиона души. Заедно с нашите многобройни партньори ние подобряваме живота, като предоставяме иновативни решения, за да дадем възможност на компании и индустрии да се декарбонизират бързо. Тези решения включват съхранение на енергия, базирано на батерии чрез Fluence, соларни технологии, изискващи по-малко площ чрез 5B, и дигитални решения за повишаване на енергийната ефективност. Това са само някои от решенията, които предоставяме.

Надеждността, устойчивостта и достъпността са важни за постигане на нашите общи цели и ще продължим да работим всички заедно за ускоряване на справедливите и отговорни енергийни преходи.