ВяЕЦ „Св. Никола“ на AES помага на България да надскочи целта си за електроенергия от възобновяеми източници

(11.03.2019)

В България AES е известна като най-големия чуждестранен инвеститор в енергийния сектор на страната. Първата асоциация с името на компанията е ТЕЦ „AES Гълъбово“ – най-модерната и екологична топлоелектрическа централа в България, която осигурява около 7% от общите електроенергийни нужди на страната.

AES България построи и управлява също така и най-големия вятърен парк в България – ВяЕЦ „Свети Никола“. AES е мажоритарен собственик на вятърния парк в партньорство с българо-германската компания Geo Power. Вятърният парк се намира в района на гр. Каварна близо до Черно море в Североизточна България и разполага с 52 вятърни турбини. С инсталирана мощност от 156 MW, ВяЕЦ „Св. Никола“ дава около 22% от общото производство на вятърна енергия в страната. Благодарение на ВяЕЦ „Свети Никола“, България вече надхвърля целта си за 2020 г. от 16% дял от енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници. Понастоящем, 19% от произведената в България електроенергия идва от възобновяеми източници.

През 2018 г. вятърният парк „Св. Никола“ е осигурил на електроенергийната система на България 318 000 MWh. Това спомогна да се спестят 250 000 тона въглероден диоксид.

AES наблюдава и оперира вятърната централа от контролната си зала в ТЕЦ „AES Гълъбово“, разположена на 350 км от гр. Каварна. Малък местен екип е винаги на разположение на площадката за поддръжка или за всяка необходима физическа намеса извън редовното работно време.

ВяЕЦ „Свети Никола“ е пионер и в използването на най-съвременните технологии за наблюдение и защита на птиците в района на Калиакра. Интегрираната система за ранно предупреждение намалява риска от сблъсък на птици с перките на турбините чрез спиране на единични турбини или целия вятърен парк, ако е необходимо. През 2018 г. турбини във ветроенергийния парк са били спирани за общо 59 часа, за да се сведе до минимум рискът от сблъсък.

Системата използва информация от няколко високотехнологични радарни системи и метеорологични данни, а местните орнитолози провеждат също редовен физически мониторинг на място. Те наблюдават птиците в района ежедневно, оценяват потенциалните рискове и при необходимост, издават заповеди за спиране на турбините.

Системата за наблюдение на птиците в „Св. Никола“ е толкова ефективна, че е била възпроизведена и от всички други ветропаркове в района.

AES България също така инвестира 160 хил. лв. (80,000 евро) годишно в местни общински програми в Каварна, основно в образованието и здравеопазването.

Заедно с ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ВяЕЦ „Св. Никола“, AES България осигурява около 7% от електроенергийния капацитет на България, достатъчно за захранване на около 1 милион домакинства за една година.

Използвайки най-съвременни технологии и разнообразни местни енергийни източници, AES е горда да допринася за енергийната независимост и сигурността на доставките на България.