AES: Осигуряваме надеждна и достъпна енергия в подготовка за устойчиво енергийно бъдеще

(13.05.2019)

Знаете ли, че AES България е част от международна компания, която осигурява електроенергия в 15 страни по света?

Корпорацията AES, която е регистрирана на Нюйоркската фондова борса, дава работа на 9 000 души и управлява световни енергийни активи на стойност 33 милиарда долара. Ежедневно работим да осигуряваме на нашите клиенти по целия свят надежден и лесен достъп до електроенергия, докато работим за устойчиво енергийно бъдеще.

Какво означава това на практика? Това означава, че по-голяма част от тези активи на стойност 33 млрд. долара идват от производството, разпределението и съхранението на електроенергия, за да посрещаме нуждите на клиентите си в постоянно променящите се пазари, в които работим, като същевременно ускоряваме подготовката към нисковъглеродно бъдеще.

Наскоро корпорацията AES увеличи целта за намаляване на въглеродния си интензитет със 70% до 2030 г. в сравнение с по-ранната си цел за намаляване с 50%. Правим това, като постепенно заместваме нашите топлоелектрически обекти с възобновяеми източници, главно от вятърна и слънчева енергия.

Един от начините, чрез които продължаваме да удовлетворяваме нуждите на нашите клиенти, докато осъществяваме прехода към доставки с по-ниски въглеродни емисии, е програмата „Green Blend and Extend“. На клиентите, чиято електроенергия се произвежда от традиционни горива, ние предлагаме възможността да преминат към възобновяеми източници. Тъй като електроенергията от възобновяеми източници става по-евтина, това дава на клиентите ни възможност за спестявания. В замяна, ние ги молим да удължат срока на договорите си, за да ни помогнат да финансираме допълнителните инвестиции, необходими за производството на електричество от възобновяеми източници.

Програмата “Green Blend and Extend” е пример за това как съчетаваме вече утвърдени и нови енергийни технологии, за да предоставим решения, които отговарят на финансовите изисквания на нашите клиенти и на тези на световния енергиен преход.

Имаме повече примери за този подход от цял свят. В Панама построихме газова електроцентрала с мощност 350 MW и изграждаме 170,000 m3 резервоар за съхранение на втечнен природен газ (LNG). Терминалът за втечнен природен газ ще позволи на клиентите да спрат да използват по-скъпи нефтени деривати и ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха на местно ниво. Във Виетнам, Корпорацията AES наскоро подписа Меморандум за разбирателство с PetroVietnam Gas за изграждане на LNG терминал и проправи пътя за изграждането на електроцентрали с ефективен комбиниран цикъл на природен газ.

Корпорацията AES е и промишлен лидер в производството на системи за съхранение на електроенергия, които ще играят все по-важна роля, тъй като все повече електроенергия се добива от възобновяеми енергийни източници. Също така сме партньори на Siemens в съвместното предприятие Fluence, което съчетава опита на нашите компании в областта на енергийното управление и батерийните технологии, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите клиенти. Fluence притежава един от най-големите паркове в света за съхранение чрез батерии и обслужва клиенти в 17 страни по света.

На Хавайския остров Кауай, корпорацията AES инсталира 28 MW соларна енергийна система със 100-мегаватова система за съхранение на електроенергия, която ще помогне на Хавай да постигне целта си до 2045 г да добива 100% от енергията си от възобновяеми източници. Системата съхранява електроенергията, генерирана през деня и я предоставя при необходимост. В резултат на това енергийната система на острова работи с повече от 50% възобновяеми енергийни източници. Проектът ще спести 3,7 милиона литра дизел годишно.

Корпорацията AES отдавна е в челните редици на иновациите, като прилага технологии за решаване на най-трудните предизвикателства в нашата индустрия, както и за предоставяне на отлично клиентско обслужване. Понастоящем сме концентрирани върху цифровизацията на AES, за да обслужваме нуждите на нашите клиенти сега и в бъдеще. Например, цифровизацията ще даде възможност за въвеждане на ефективни и интелигентни енергийни платформи. Придобихме и компанията Simple Energy, със седалище в САЩ, която помага на клиентите да подобрят енергийната си ефективност.

Също така си партнираме с Google, за да изведем представянето си на следващо ниво и да се възползваме от тяхната облачна платформа и технологиите за машинно обучение. Сътрудничество с Google ни позволява да прилагаме данните, които събираме за нашите съоръжения за производство на електроенергия, като по този начин имаме възможност да оптимизираме начина, по който използваме инфраструктура ни.

Освен това сме водещ потребител на дронове за инспекции на нашите съоръжения. Например, дроновете могат да достигнат охладителните кули, докато централите работят, да проверяват перките на вятърните турбини дистанционно или да инспектират соларните панели. Това предпазва хората от инциденти, като намалява риска за хората по време на техническото обслужване, като същевременно повишава ефективността на бизнеса.

В AES се гордеем с надграждането на нашия опит и компетентност в сферата на енергетиката, за да продължим да обслужваме нуждите на клиенти ни, докато работим за световния енергиен преход.