AES е начело на инвестициите в зелен водород с най-голямото съоръжение в САЩ

Светът се намира  на критичен етап от зеления преход. Постигането на по-зелена електрическата мрежа и електрифицирането на много по-голяма част от икономиката ни са от абсолютно важно значение. Зеленият водород играе ключова роля за ускоряване на бъдещето на енергетиката чрез премахване на емисиите от сектори, които трудно се декарбонизират. Водородът и горивата, получени от водород, могат да допринесат както за амбициите в областта на климата, така и за енергийната сигурност. Ако те се произвеждат от нисковъглеродни и безвъглеродни енергийни източници и се използват разумно в сектори и приложения като промишлени процеси, изискващи високи температури - като производството на желязо и стомана, дълготрайно съхранение на енергия и транспорт на дълги разстояния - те могат да намалят емисиите и да заменят изкопаемите горива.

AES е в челните редици що се отнася до зеления водород. На 8 декември 2022 г. обявихме споразумение с Air Products за инвестиране на приблизително 4 млрд. щатски долара за изграждане на първото мегамащабно съоръжение за производство на зелен водород в окръг Уилбаргър, Тексас. То ще използва приблизително 1,4 гигавата (GW) слънчева и вятърна енергия за производството на водород, което е значително повече енергия, отколкото консумира град с около 1 милион жители. Съоръжението ще разполага и с електролизатор с капацитет за производство на над 200 метрични тона дневно (MT/D) зелен водород, което го прави най-големия завод за зелен водород в САЩ.

Той ще произвежда напълно чист източник на енергия в голям обем и ако целият зелен водород се използва на пазара на тежкотоварни камиони, това би спестило повече от 1,6 милиона метрични тона емисии на въглероден диоксид (CO2) годишно в сравнение с използването на дизелово гориво в тежкотоварни камиони.

Търговската експлоатация на съоръжението ще започне през 2027 г. и ще обслужва нарастващото търсене на горива с нулев въглероден интензитет за пазара на мобилност, както и за други промишлени пазари. Air Products ще бъде ексклузивен получател и търговец на зеления водород в рамките на 30-годишен договор.

Инвестицията се възползва от позицията на AES като един от най-големите разработчици на възобновяема енергия в САЩ и отразява нарастващия интерес към зеления водород като част от решенията, необходими за ускоряване на енергийния преход. Търсенето на зелен водород за мобилни и промишлени приложения се очаква да нарасне експоненциално в Съединените щати през следващото десетилетие. Нарастването на търсенето се подкрепя от ролята на зеления водород в амбициите за нулеви емисии, обявени от няколко щата и големи корпорации.

Няколко държави са предприели стъпки за развитие на мащабен пазар на водород. Например миналата година в САЩ беше приет законът IRA, който предвижда данъчен кредит за водорода, за да се намалят разходите за пускане на зелен водород на пазара.

С инициативата RePowerEU ЕС си поставя за цел до 2030 г. да произведе 10 млн. тона водород от възобновяеми източници на вътрешния пазар и 10 млн. тона от внос, като предоставя финансова подкрепа.  

Основният двигател за ускоряване на внедряването на зелен водород е намаляването на производствените му разходи. Това се постига чрез създаване на търсене, за да се осигури бързо увеличаване на инсталирания капацитет на електролизерите. Това ще изисква развитие на капацитета за производство на електролизери и координация на политиците, партньорите и консорциумите, за да се осигури широкомащабно прилагане.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) вече има много положителни новини относно приемането и внедряването на водорода в световен мащаб :

·         Само една година след началото на производството на първата пилотна инсталация за използване на чист водород при директна редукция на желязото съобщенията за нови проекти в областта на стоманодобива се увеличават бързо;

·         В Германия започнаха да се движат първите влакове, работещи с водородни горивни клетки, а             също така има повече от 100 пилотни проекта за използване на водород и неговите производни           в превоза на стоки;

·         В енергийния сектор обявените проекти за използване на водород и амоняк достигат почти 3,5            гигавата потенциален капацитет до 2030 г.

Общата картина на търсенето също се развива бързо. През септември 2022 г. МАЕ публикува своя Global Hydrogen Review 2022. През 2021 г. световното търсене на водород достигна 94 милиона тона (Mt), възстановявайки се до нива над тези отпреди пандемията (91 Mt през 2019 г.) и равнявайки се на около 2,5% от световното крайно потребление на енергия. Потокът от проекти за водород продължава да нараства, като са предложени 680 мащабни проекта на стойност 240 млрд. щатски долара.

AES се гордее, че играе водеща роля в разработването на зелен водород. В допълнение към инвестицията ни в САЩ, AES Чили работи с международен производител на водород по нов голям проект за производство на амоняк на базата на зелен водород, който ще произвежда 800 MW нова възобновяема енергия. В момента AES Бразилия проучва възможността за производство и продажба на зелен водород и зелен амоняк.  

Зеленият водород е технология от решаващо значение за постигане на нулево нетно потребление в цялата икономика, като спомага за декарбонизирането на трудни за електрифициране сектори. Разработването на проекти за зелен водород ще бъде от полза и за местните икономики. Очаква се проектът в окръг Уилбаргър да създаде над 1300 работни места в строителството, 115 постоянни работни места в експлоатацията, както и 200 работни места в транспорта и дистрибуцията. Очаква се също така да генерира приблизително 500 млн. долара данъчни ползи за щата през целия период на експлоатация на проекта, като същевременно разшири водещата роля на Тексас в областта на енергетиката. Като сравнително млада индустрия, зеленият водород ще продължи да изисква иновативни нови подходи към производството, дистрибуцията и търговията, за да постигне мащабност.