Ускоряваме бъдещето на енергията, заедно

AES си партнира с общностите, за да подобрим живот на местните хора като подкряме техния бизнес с надеждна и устойчива енергия. Това е нещо, което AES България, най-големият чуждестранен инвеститор в страната, прави вече повече от десетилетие.

Нашето пътуване в България започна с целта да осигурим необходимата за страната енергия. Ние повярвахме в България, когато страната бе в дълбока финансова криза. Нашите усилия донесоха множество ползи за нейния енергиен сектор, подпомагайки икономическия растеж и социално-насочените програми, които донесоха дългосрочна промяна в качеството на живот на българите.

През последините години нашият сектор се променя бързо, за да отговори на настоящите и бъдещи енергийни нужди на глобалната икономика. Ние съдействахме за повеждането на тази промяна в AES чрез иновации. Решенията, които създаваме заедно с нашите партньори, балансират индустриалните с природните решения, които са жизнесособни едновременно в икономически и екологичен план, а не само в единия или другия. 

Ние се нуждаем от по-интелигентен подход, от ново мислене, заредено с миналия ни опит. И от по-силно сътрудничество между регулаторите и новаторите, усъвършенствайки старите системи с нови технологии. Енергията вече не е въпрос само на търсене и предлагане. Днес енергията е въпрос на партньорство.

Нашата бизнес история в България е история на сътрудничество с нашите клиенти за стратегическия преход към нови решения, докато продължаваме да посрещаме техните енергийни нужди.

Нашето глобално присъствие ни позволява да зареждаме с енергия развитието по места. А дълбокото познаване на културата и опитът ни на всеки пазар, ни позволяват да направляваме прехода към възобновяеми източници.

Докато продължаваме да търсим още по-добри пътища да обслужваме енергийния сектор, ние рядко разказваме истории само за себе си. Защото за нас партньорството и решенията, с които можем да помогнем на различните заинтересовани страни да посрещнат енергийните си нужди, е това, което наистина има значение.

AES е истински партньор, който може да ви помогне да достигнете вашите бизнес цели. Ние си сътрудничим с Вас, за да постигнем общи цели и да ускорим по-зеленото, по-интелигентно бъдеще на енергията, заедно.

AES продължава трансформацията, водейки световния преход към по-зелена, по-интелигентна енергия. Ето защо решихме да променим нашия бранд по начин, който отразява нашите цели. Нашият нов бранд показва изпълнението на нашата нова бизнес стратегия, който ни дава възможност да работим по нови начини, да доставяме нови енергийни решения и да продължаваме да подобряваме живота.

Добре дошли в новия AES.

Заедно ускоряваме бъдещето на енергията.