Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Вятърен парк „Свети Никола“ предоставя финансова помощ на четирима студенти от ТУ-Варна

  Вятърен парк „Свети Никола“ предоставя финансова помощ на четирима студенти от ТУ-Варна
  AES Technical Universit

  Вятърен парк „Свети Никола“, в който AES България е мажоритарен акционер, предоставя финансова помощ на четирима студенти в специалност „Възобновяеми енергийни източници“ на Техническия университет във Варна, които ще започнат обучение през учебната 2022/2023 г.

  Средствата ще бъдат предоставени с предимство на студенти в неравностойно положение и ще покриват разходите за учебни такси, общежитие, комунални разходи и режийни.

  Студентите стипендианти ще сключат договор с компанията и трябва да покриват изискване за успех от положените изпити всяка година, както и да не прекъсват обучението си.

  За повече информация, молим кандидатите да се обръщат към инж. Мая Газибарова, Технически изпълнител на катедра „Електротехника“ на Техническия университет - Варна, 0878 148 084, e-mail: etet_tu@abv.bg.

   

   

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top