Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Вятърен парк „Свети Никола“ получи заем от 64 милиона евро от ЕБВР и две търговски банки

  Вятърен парк „Свети Никола“ получи заем от 64 милиона евро от ЕБВР и две търговски банки
  WF Kavarna

  AES България съобщи, че вятърен парк „Свети Никола“, който е най-големият в България, е осигурил 64 милиона евро кредитна линия, която се състои от 32 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 32 милиона евро от две търговски банки. Пакетът включва рефинансиране на оставащата експозиция по предишен заем и нов ангажимент от 16 милиона евро.

  Вятърният парк „Свети Никола“ е важна стъпка към целта на България да постигне по-чисто енергийно бъдеще и значително увеличава капацитета на страната в производството на възобновяема енергия.

  Вятърният парк е разположен близо до град Каварна. Той е с инсталирана мощност от 156 MW и влезе в търговска експлоатация през 2010 г.

  ВяЕЦ „Свети Никола“ е в основата на Интегрираната система за ранно предупреждение за защита на птиците, която отговаря на европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система съчетава технология за наблюдение с радари и наблюдение на място от орнитолози и намалява риска от сблъсък на птици с вятърните турбини.

  Кредитът от 64 милиона евро, който „Свети Никола“ получава сега, ще позволи устойчивото развитие на парка, който играе ключова роля в прехода на България към зелена енергия. Като част от програмата му в подкрепа на прехода към по-зелено и по-интелигентно енергийно бъдеще, „Свети Никола“ ще подкрепи учебна програма по възобновяема енергия в Техническия университет във Варна.

  „Свети Никола“ ще разработи и представи също така нов академичен курс, в който неговите служители ще споделят практическите аспекти на проектирането, изграждането и оперирането на голям вятърен парк. „Свети Никола“ планира и да финансира обучението и да предлага стажове на млади специалисти.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top