Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪГЛИЩНИ ЦЕНТРАЛИ ГАРАНТИРАТ ПРЕХОДА КЪМ НИСКОЕМИСИОННА ЕНЕРГЕТИКА

  СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪГЛИЩНИ ЦЕНТРАЛИ ГАРАНТИРАТ ПРЕХОДА КЪМ НИСКОЕМИСИОННА ЕНЕРГЕТИКА

  Интервю на изпълнителния директор на AES България Иван Цанков за в-к „Труд“

  Дългосрочните договори са една от формите на механизмите за капацитет

  – Г-н Цанков, наскоро министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви, че се разглежда вариант за въвеждането на пазарен модел на механизъм за капацитет за България, при който да се поемат постоянните разходи за заплати, ремонт и поддръжка на въглищните централи. Как гледате на тези идеи?

  – Въглищните централи имат важно значение за енергийната сигурност на България. Те осигуряват 40% от необходимата на страната електроенергия, а през зимния период техният дял в енергийния микс достига 60%. Затова за нас е окуражаващо, че правителството разглежда различни варианти за прилагане на механизми за капацитет в България. Както беше обяснено от експертите наскоро, дългосрочните договори са една от формите на механизмите за капацитет и ние оставаме отворени за обсъждане на предлаганите модели, за да се постигне приемливо решение за всички заинтересовани страни.

  – Председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов призна, че има забавяне на процедурите по въвеждане на механизми за капацитет в България. Какво е вашето мнение по въпроса?

  – Бих предпочел да насочим вниманието си към това, което предстои да бъде направено. Представителите на управляващите, включително министърът на енергетиката госпожа Теменужка Петкова, заявиха неколкократно, че България ще продължи да разчита на въглищните ТЕЦ. В проекта на Интегрирания план за енергетика и климат въглищните централи са заложени в енергийния баланс на страната до 2030 година с хоризонт 2050. Затова разчитаме, че Министерството на енергетиката ще предприеме необходимите стъпки в посока гарантиране експлоатацията на въглищните мощности у нас. Надявам се да бъдат спазени съответните срокове, така че механизмите за капацитет да бъдат приложими и за България.

  – Г-н Цанков, безспорно механизмите за капацитет биха осигурили глътка въздух за въглищните централи у нас. Но ЕС неотклонно следва политиките си за значителното намаляване на въглищните мощности до 2030 г. Какво е цялостното Ви виждане за бъдещето на този тип мощности в България?

  – Политиките на ЕС целят намаляване на въглеродните емисии и подпомагане на прехода към по-чисти източници на електроенергия. Това предвижда дългосрочни структурни промени в енергийните системи на държавите-членки. Както и друг път съм казвал, подобни политики не би следвало да се въвеждат автоматично в различните страни, тъй като всяка енергийна система има своите специфики, а също и различна степен на готовност за прилагане на тези промени.

  Енергийният сектор, не само в България, но и по целия свят, е изправен пред сериозни предизвикателства. Те са свързани както с неговата трансформация в посока нискоемисионно производство на електроенергия, предимно от възобновяеми източници, така и с осигуряването на достатъчно надеждни, стабилни и автономни доставки на електроенергия за бизнеса и домакинствата. Тук идва мястото на нашата ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, която е единствената въглищна централа, построена в последните 40 години в България. Тя не само е най-новото, но и най-модерното съоръжение по отношение на оперативните и екологични стандарти, които са заложени още при проектирането ѝ. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ доказва, че въглищното производство на електроенергия може да се осъществява в рамките на допустимите нива на емисии. И това се дължи на факта, че всеки процес в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е проектиран и се извършва, като се спазват съвременните екологични норми, които са много строги. Прилага се изключително детайлен и стриктен контрол на всяка стъпка от процеса – от влизането на въглищата в централата до депонирането на отпадъчните продукти. Затова нашата централа е пример, че съвременните въглищни централи са гарант за прехода към нискоемисионна и надеждна българска енергетика.

  – Все пак редица европейски държави обявиха плановете си за поетапното затваряне на своите въглищни мощности. Какво, според Вас, е значението на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ за българската енергетика?

  – Въглищата осигуряват над 40% от енергийния микс на страната и това определя ключовата им роля за енергетиката на България – както от гледна точка на стабилността на електроснабдяването, така и по отношение на енергийната независимост, защото въглищата, добивани у нас, са източник на енергия, който не внасяме. Ако започнем сега да затваряме въглищните централи в комплекса Марица Изток, това би имало огромни негативни последици. В такава ситуация няма да можем да осигурим електроенергия за потребление, защото няма да има от къде. Гражданите и бизнесът разчитат, че доставките на ток ще са надеждни и непрекъснати. Вносът на електроенергия не винаги е решение. При горещо лято, когато навсякъде се ползват климатици или при тежка зима – трудно може да се внесе ток. Достатъчно е да си спомним какво се случи през януари 2017 г. Екстремните студове тогава поставиха пред изпитание енергийната система в цяла Европа. Ниските температури рязко повишиха потреблението на газ и ток. Дори се стигна до спиране на износа. В този критичен за системата момент ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ работеше на пълна мощност. Тогава ние осигурявахме над 11% от общото производство на електроенергия в страната. Така за пореден път ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ доказа колко е важна за енергийната сигурност на България. Ако я нямаше нашата централа, в страната можеше да се стигне и до режим на тока. В онзи момент нямаше от къде да бъде внесен ток, защото навсякъде положението беше тежко.

  – Как бихте коментирал намеренията на ЕК от лятото да започне процедура срещу България заради качеството на въздуха? Гълъбово беше посочено като един от най-замърсените райони.

  – Мога категорично да кажа, че ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ работи, спазвайки изключително високи екологични стандарти. Достатъчно е само да припомним, че централата е единствената, при която сероочистващата инсталация не може да бъде изключена и в този смисъл не е възможно централата да работи, без да извършва необходимите действия по очистване на емисиите. Степента на сероочистване, която постигаме на средно-годишна база е над 97%. Нивата на емисии от производството на централата са изцяло в установените норми. „ЕЙ И ЕС България“ винаги се е стремяла да работи така, че да можем и ние, и децата ни спокойно да дишаме въздуха в Гълъбово.

  – Когато говорим за прехода към нисковъглеродни енергийни източници, ще бъде ли изграждането на нови ВЕИ мощности стъпка в правилната посока?

  – Изграждането на такива мощности става бързо, но само тяхното изграждане не е достатъчно, за да осигури стабилност и предвидимост на електроснабдяването. А ние трябва да решаваме въпросите с доставката на енергия днес. Още повече в последните години потреблението на електричество непрекъснато нараства, а това не зависи от наличието или отсъствието на слънце или вятър. Енергийната ни система не може да разчита само на фотоволтаици или вятърни паркове. Трябва да има гъвкави мощности, които осигуряват системни услуги за диспечиране, за балансиране именно на такива ВЕИ централи, които са с големи колебания в производството. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-маневрената въглищна мощност в страната и има най-добри параметри за системни услуги. Благодарение на нашата централа България покрива изискванията на ENTSO-E за резерв за първично регулиране. Затова, когато се говори за закриване на въглищните централи, не трябва да се гледа на тях единствено като енергийна мощност. Трябва да се види реалното значение на тези ТЕЦ за енергийната система. Ето защо според мен, въглищните централи в България ще са важни за енергийната система и през следващото десетилетие.

  – В икономически план какво е значението на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ за страната?

  – AES България е най-големият инвеститор в българската енергетика за последните 30 г. Компанията вложи над 3,2 млрд. лв. в модерни енергийни мощности, които произвеждат надеждна енергия. Само платените данъци и осигуровки през последните 8 г. са над 703 млн. лв. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-новата и високотехнологична въглищна централа в Югоизточна Европа. Експлоатацията ѝ осигурява – пряко и косвено, над 4500 работни места и гарантира стабилността на енергийната система на страната. Годишно централата използва над 5 млн. тона въглища от „Мини Марица изток“. А това означава работа за миньорите. AES е мажоритарен собственик и на най-големия вятърен парк в България – ВяЕЦ „Св. Никола“. Но да си най-големият инвеститор е и сериозна отговорност както пред обществото, така и пред местните общности. Затова се гордеем с нашите социални проекти, които реализираме в страната. Досега „ЕЙ И ЕС България“ инвестира над 14 млн. лева в различни обществено значими инициативи в районите на Гълъбово и Каварна. Стремим се, освен поминък, да създаваме и по-добри условия за образование, спорт и здравеопазване. Допринасяме за успехите на децата и се надяваме да задържим техните родители в родните места. Вярваме, че големите работодатели в едно населено място биха могли да допринесат за качествена промяна на живота на хората.

  – Приключи ли подготовката за новия зимен сезон?

  В края на август приключи плановият ремонт на Блок 1 на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. През септември приключи и плановият ремонт на Блок 2. Извършихме необходимата профилактика на оборудването и системите на централата, така че тя да работи безаварийно през предстоящия есенно-зимен сезон. Имаме необходимите въглищни и варовикови запаси, за да посрещнем зимата.

  AES Employee
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top