Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Проектът на AES за съхранение на енергия помага за предоставянето на сигурни и надеждни доставки на електричество в Зееланд, Нидерландия

  Проектът на AES за съхранение на енергия помага за предоставянето на сигурни и надеждни доставки на електричество в Зееланд, Нидерландия
  aes energy storage

  (16.12.2020) 

  BСъхранението на електроенергия чрез батерии е важен фактор, даващ възможност за преход към чиста енергия. Това става все по-ясно, когато по цял свят се разширява прилагането на възобновяеми технологии. Възобновяемата енергия е бъдещето, но тя е непостоянна и с прекъсвания – има случаи, когато производството на слънчева енергия е повлияно от облаци или соларните панели са покрити със сняг, а производството на енергия от вятър е повлияно от неговата непостоянност. Тази променливост е част от причините Европейската комисия да признае важността на съхранението на електроенергия за подпомагане на прехода към въглеродно-неутрална икономика чрез балансиране на енергийните мрежи и предоставяне на мощности в контекста на променливите ВЕИ.


  Напоследък Европейският съюз разработи няколко инициативи за разширяване на съхранението на енергия като EU Battery Alliance. В тази връзка ЕК внесе на 10 декември ново законодателно предложение с цел да осъвремени политиката за батериите с оглед тяхната съществена роля в постигането на нулеви емисии в Европейския съюз до 2050 г. и също така, за да гарантира бъдещата конкурентноспобност на Европа в контекста на Зеленото възстановяване и глобалния пазар за батерии. Предложението също така цели да гарантира устойчивостта и безопасността на батериите през целия им жизнен цикъл.


  Ключово предимство на технологиите за съхранение е тяхната способност да складират енергия за употреба на по-късен етап, да увеличават стабилността и надеждността на мрежата и да подобряват цялостното внедряване на възобновяемите източници в енергийните мрежи, спомагайки да се управлява променливостта на ВЕИ производството. По същество, съхранението на енергия увеличава енергийната сигурност.


  Поради тези причини AES използва и продължава да разработва модерни, амбициозни проекти за съхранение на енергия на много места по света. Един такъв пример е проектът AES Energy Storage Zeeland, който осигурява 10 МВтч капацитет за съхранение в югозападния регион на Нидерландия Зееланд. Този проект е един от първите, построени в Нидерландия, след публикуваната от правителството Пътна карта на Нидерландия за съхранение на енергия.


  AES Zeeland се състои от 123 модула за съхранение на енергия (възли), включващи литиево-йонни технологии. С нейната Система за енергийна конверсия съоръжението превръща складираната в батерийните модули електрическа енергия в електричество за комуналната мрежа, а електричеството от мрежата – в съхранена енергия. По-конкретно, системата складира възобновяема енергия от близките соларни и вятърни паркове, когато има излишък на енергийни доставки,и след това я доставя на регионалната електрическа мрежа, когато тези източници на ВЕИ липсват. По този начин AES Zeeland подпомага плавното и променливо производство на възобновяема енергия да отговаря на търсенето на електричество. С други думи, обектът стабилизира честотата на енергийната система и добавя мощност към мрежата.


  Обектът в Зееланд също така включва съвременната технология Advancion™. Advancion™ е разработена чрез използването на 30-годишния промишлен опит на AES и предоставя интелигентни и рентабилни алтернативи на традиционните помпено-акумулиращи водноелектрически проекти. Тя е изключително гъвкава и може да бъде прилагана в електрически мрежи, конкретни централи за производство на енергия и дори в изолирани енергийни системи.


  Нещо повече, интересен и нов аспект на проекта в Зееланд е, че той се управлява дистанционно от контролния център на ТЕЦ AES Гълъбово. Иван Спиридонов, който е Ръководител на електротехническия екип в ТЕЦ AES Гълъбово, обяснява как обектът в Зееланд бива опериран дистанционно от оперативния състав на AES България чрез софтуерната система Интерфейс „човек – машина“ 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Екипът непрекъснато наблюдава статуса и работата на обекта и едновременно с това нагласява конкретни настройки и отстранява неизправности при нужда. Нещо повече, двама души от търговския екип на AES България, Диян Пандеров и Тодор Аршинков, са отговорни за ежедневното и седмичното търгуване от AES Zeeland, както и за дневните процедури за отчитане на обекта. Тази работа се извършва в координация с екипа на AES в Амстердам.


  AES е горда, че е индустриален лидер в технологиите за съхранение и обектът в Зееланд играе ролята на основен подпомагащ фактор за стабилността на енергийната система в региона на Зееланд, добавяйки значителните 10 МВ в мощността. Проектът е първият за съхранение на енергия на AES в Европа, но е един от многото по света – включително 400 МВтч система за съхранение за Alamitos Energy Center (Южна Калифорния) и 560 МВтч проект за съхранение в Чили. Това са само някои от проектите. Нещо повече, съвместната компания на AES със Siemens – Fluence е водещият световен разработчик на основано на батерии съхранение на енергия със 100 проекта за съхранение на енергия с доставка и интегриране в 160 държави, което се равнява на приблизително 2.4 ГВ допълнителен капацитет за съхранение.


  Ние в AES сме решени да ускорим бъдещето на енергията и сме начело в прехода към чиста енергия, разработвайки и разполагайки иновативни решения в целия сектор – като компания ние се вълнуваме от използването на нашите доказани способности и индустриална експертност, за да движим революцията в съхранението на енергия – сега и в бъдеще.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top