Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Отбелязваме десетата годишнина на най-големия вятърен парк в България „Св. Никола“

  Отбелязваме десетата годишнина на най-големия вятърен парк в България „Св. Никола“
  wind farm

  (11.11.2020)

  През март тази година най-големият вятърен парк в България „Свети Никола“ отбеляза десетата годишнина от началото на своята търговска експлоатация. С инсталирана мощност от 156 МВ и 52 вятърни турбини, всяка от които с мощност от 3 МВ, паркът осигурява над 22% от общата инсталирана вятърна мощност в страната. Паркът е част от разнообразното портфолио на AES в България.

  Ние в AES се гордеем с нашата невероятно разнообразна работна сила – с различни етноси, полове, вярвания, обичаи и езици, които формират нашия екип.

  За блога ни този месец, за да отбележим тази важна годишнина, решихме да интервюираме двама служители на AES, които участват в работата в Каварна.

  • Росица Рикова, Технически и административен асистент и
  • Радостина Янакиева, Ръководител отдел ЗБУТ и ООС

  Росица и Радостина обясняват работата си в AES и описват ролята на вятърния парк „Свети Никола“ на българския енергиен пазар. Те също така говорят за иновативните технологии в парка, чрез които той отговаря на най-високите екологични стандарти, допринасяйки за общата възобновяема мощност на България.


  Росица Рикова, Технически и административен асистент


  Бихте ли ни разказали за вашата работа в AES, за вашата длъжност, за ежедневните ви отговорности и пътят ви в компанията дотук?


  Започнах работа в AES преди 12 години. Това беше първата ми „сериозна“ работа и бях много развълнувана, малко нервна, но най-вече нетърпелива да уча и да докажа на себе си и на останалите, че мога да се справя. И успях. Когато започвах, вятърният парк беше просто идея. С бързото развитие на проекта, издигането на турбина след турбина, знанията ми също растяха. Живеех и дишах с вятърния парк, без значение кой ден от седмицата е. И сега го чувствам като свой дом.
  Моята позиция е и техническа и административна. Занимавам се с всички възможни форми на офисна дейност, която можете да си представите, но не само. Голяма част от работата ми е изготвяне на оперативни доклади – месечни, тримесечни, шестмесечни, за кредиторите, ръководството. Също така се занимавам с инициативи за Корпоративна социална отговорност, контрола на разпределение на разходите, помагам на колегите ми в работата им, когато имат нужда и т.н.

  Щастлива съм, че вече 12 години съм част от семейството на AES. Чрез работата ми в компанията научих много, срещнах много ценни и интересни хора, които сега мога да нарека приятели. Не само това, благодарна съм, че имам роля в един наистина важен проект, който доставя енергия на българската мрежа от възобновяеми източници, най-големият вятърен парк в цялата страна, който има голям принос за намаляване на нашия въглероден отпечатък.

  Колко служители на AES работят в Каварна?

  Ние сме малък екип от 10 души. Той се състои от Ръководител експлоатация и поддръжка, Началник Експлоатация и поддръжка, Специалист ЗБУТ и ОС, шестима техници и аз.
  Дейността на парка по някакъв начин интегрирана ли е в местната общност по отношение на социални инициативи?
  Да, разбира се, че е. Всяка година подкрепяме проекти на местната общност в община Каварна, които са фокусирани върху образование, култура, здравеопазване, инфраструктура. Всеки път, когато ходя в Каварна, виждам трайната разлика, до която са довели нашите проекти, в местната общност. Много съм горда от социалния принос на AES като компания.

  Можете ли да ни разкажете за вятърния парк „Свети Никола“ и за технологиите, които AES използва там?


  „Свети Никола“ е най-големият вятърен парк в България, разположен на площ от 62 квадратни километра в североизточна България. Състои се от 52 турбини „Вестас“ V90 – 3.0MW Mk8, а общата му инсталирана мощност е 156 MW. Турбините са с височина до оста на въртене от 105 м и диаметър на ротора 90 м. Те имат постоянен активен контрол на ъгъла на витлото и позиция на ротора, което оптимизира производството на електроенергия. Освен турбините, имаме подстанция с два 33/110kV повишаващи трансформатора, свързани с националната мрежа чрез подстанция Маяк. През 2017 г. въведохме в експлоатация и Компенсатор на реактивна енергия. .


  КОВИД-19 все още предизвиква нарушения във веригите за доставки и във всички сектори на икономиката и за всички нас времената са трудни. Бихте ли казали как вие и вашият екип успяхте да запазите дейността на „Свети Никола“ по време на пандемията?

  Благодарение на добрата логистика и внимателното ръководство, всичко върви добре. Колегите, които директно участват в поддръжката на турбините, са разделени в екипи по двама и пристигат и си тръгват от обекта в 30-минутен интервал, за да се избегне струпване. Всички хора от екипа ни носят маски и сме осигурили на много места антибактериален гел за ръце. Освен това всички офиси, съблекални, тоалетни, се дезинфекцират по два пъти на ден. От март месец аз работя предимно от вкъщи, но ходя на обекта веднъж седмично, за да съм сигурна, че всички дейности, зависещи от мен, вървят добре.


  Радостина Янакиева, Ръководител отдел ЗБУТ и ООС

  Бихте ли ни разказали за вашата работа в AES, за вашата длъжност, за ежедневните ви отговорности и пътят ви в компанията дотук?

  От 2018 г. работя като Ръководител отдел ЗБУТ и ООС в AES България. Това означава, че се грижа за здравето и безопасността на служителите и доставчиците на AES, както и за опазването на околната среда – да гарантирам, че нашите активи и дейности отговарят на съответното екологично законодателство и очакванията на заинтересованите ни страни. Другите мои отговорности включват управление на системите за безопасни условия на труд и опазване на околната среда, гарантиране на съответствие по отношение здравето, безопасността и околната среда и докладване на различни заинтересовани страни, включително националните власти, ръководството на корпорация AES и кредиторите. Станах част от AES преди 13 години като младши експерт Опазване на околната среда. В професионалния си път в AES съм отговаряла за управлението на дейностите по Корпоративна социална отговорност, а в периода 2013-2018 г. заемах длъжността Ръководител отдел Опазване на околната среда.

  Какво е да работиш за AES? Бихте ли казали как опитът ви в компанията разви вашите умения?

  Това е дълго пътуване с много важни спирки. Срещате се с различни предизвикателства, работейки с отдадени колеги в страхотни екипи. Имах късмета да работя с преки ръководители в дух на доверие, на напътствия, отговорност и мислене извън шаблона. Както вече казах, AES ми даде възможност да изпълнявам различни роли, откакто съм в компанията. Обучението е един от многото инструменти за кариерно развитие, които AES България използва. За мен най-полезният инструмент за професионално развитие винаги е било ученето чрез практически опит. Компанията ми даде възможност да участвам в много вълнуващи проекти, конференции и инициативи и да споделям международен опит и добри практики в областта на безопасните условия на труд, опазването на околната среда и провеждането на одити на три континента. Това са много ефективни начини за придобиване на знания и интелигентност в кариерния път, който следвам, и съм наистина благодарна за тях.

  Чухме за стъпките, които AES предприема за опазване на природата в „Свети Никола“ чрез използването на модерни радарни системи в Системата за ранно предупреждение. Можете ли да ни кажете повече за това?

  От самото начало на проекта „Свети Никола“ осъществяваме мониторинг на птиците и когато производството на вятърна енергия в централата започна, вече имахме развита и работеща Система за ранно предупреждение. В моята работа аз ръководя Системата за ранно предупреждение, както и цялостното докладване и наблюдение на местната дива природа, което осъществяваме в „Свети Никола“. Работим с квалифицирани и опитни орнитолози, които постоянно наблюдават движението на птиците на територията на парка. При вероятност от сблъсък с птици, орнитолозите издават заповед до операторите на вятърния парк за спиране на една или няколко турбини или на целия вятърен парк, ако е необходимо. Тази система се доказа като много успешна през последните няколко години и сега се разшири и покрива цялата защитена зона Калиакра. Сега включва три радарни системи и всички вятърни паркове в района ги използват, разбира се по силата на договорни отношения.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top