Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Обява инвестиционно предложение

  Обява инвестиционно предложение

  В съответствие с Чл. 4., ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово обявява за всички заинтересовани лица следното свое инвестиционно предложение (ИП): 

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, ОБОЗНАЧЕНА С КОД D5 (СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНИ ДЕПА), НА ОТПАДЪЦИ С КОД 100101; КОД 10102; КОД 100105 и КОД 190905“,  ОБРАЗУВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА”

  Инвестиционното предложение цели да повиши ефективността на експлоатацията на съоръжението за депониране на отпадъци, което не е свързано с изменение капацитета на инсталацията.

  Допълнителна информация по планираните изменения може да получите всеки ден до 16 часа на 11 август  2022 година в административната сграда на  „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ ЕООД, в град Гълъбово.

  За контакти: Л. Антонов, специалист Опазване на околната среда, тел 0885 858500.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top