Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  ВЪГЛИЩНИТЕ ЦЕНТРАЛИ СА КЛЮЧОВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

  ВЪГЛИЩНИТЕ ЦЕНТРАЛИ СА КЛЮЧОВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА
  windmills and a sunset

  Интервю на Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България, за списание „Енергия“

   

  • Г-н Цанков, какво е да ръководите бизнеса на най-големия инвеститор в енергетиката на България ?
  • Много отговорна и в същото време вдъхновяваща ме задача, защото AES България е най-големият инвеститор в енергетиката на страната за последните 30 г. Инвестирахме в надеждна енергия над 3,2 млрд. лв. А платените данъци и осигуровки са над 703 млн. лв. AES България изгради и управлява най-новата и високотехнологичната въглищна централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, и най-големия вятърен парк в България – ВяЕЦ „Св. Никола“. В ТЕЦ-а са внедрени съвременни екологични и технологични решения, които гарантират безопасната работа и спазването на екологичните стандарти и постига степен на сероочистване до 98%, като не може да работи, ако не работят сероочистките.

   

  • С какво централата е важна за България?
  • Експлоатацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ осигурява – пряко и косвено, над 4500 работни места и гарантира стабилността на енергийната система, което прави моята, и задачата на колегите, още по-отговорна. Годишно централата използва над 5 млн. тона въглища от „Мини Марица изток“. И понеже ви четат специалисти, мога да по-технически да обясня, защо когато казваме, че ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е ключова за енергийната система на България, това не е просто клише. Благодарение на централата България покрива изискванията на ENTSO-E за резерв за първично регулиране. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-маневрената въглищна мощност в страната. Техническите ѝ параметри я правят една от най-ефективните за балансиране на мрежата от ЕСО. Предлага бърза балансираща услуга ±6 MW/мин. стъпка на натоварване на блок, по-голям капацитет за вторичен контрол, 180 – 343 MW брутен диапазон на блок. Може да реализира натоварване от ±15 MW на блок за 30 сек., като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 мин. в първичен контрол.

   

  • В енергийния сектор предстоят много промени, заради политиките на ЕС. Как гледате на тези предизвикателства?
  • Целта на AES България, е да осигурим сигурност на електропроизводството и да работим за развитието на българската енергетика. Мисия на AES е да ускори постигането на по-безопасно и по-зелено енергийно бъдеще. Затова и изградихме ВяЕЦ „Св. Никола“. Със своите 52 вятърни турбини и мощност 156 Мвт. паркът допринася България да изпълнени целите си за дела на ВЕИ в микса. Тъй като за AES България опазването на екосистемите е приоритет, в парка чрез високотехнологичен радар и екип орнитолози се следи денонощно за прелитащи птици и при най-малък риск от сблъсък спираме турбините. В същото време виждаме, че за енергетиката до 2030 г. ЕС заложи цели за намаляване на парниковите газове с 40% спрямо 1990 г., увеличаване на дела на ВЕИ и енергийна ефективност до 27%. Трябва обаче да бъде ясно, че всяка държава стартира от различно ниво. В България делът на въглищната енергия е 40%. Очевидно е, че няма как това производство да бъде зачеркнато с лека ръка и да бъде заменено с ВЕИ през следващите 10 г. Трябва да е ясно, че въпреки бума на ВЕИ, ще имаме нужда и от ТЕЦ, за да балансираме системата, когато няма слънце и вятър. Затова въглищните ТЕЦ ще продължат да бъдат гръбнак на българската енергетика в средносрочен план. Още повече, че България има запаси от въглища за 60 г. и използването им е част от енергийната ни независимост. Затова се надявам на мъдро държавническо решение и централите, които отговарят на най-високите стандарти, гарантирайки опазването на околната среда и здравето на хората, да продължат да работят и да подпомогнат прехода. Горд съм, че нашата централа е най-модерната и е пример за съвременно производство на електроенергия от въглища.
  • windmills and a sunset
  factory

   

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top