Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Корпорацията AES с по-амбициозна цел за намаляване на въглеродния си интензитет

  Корпорацията AES с по-амбициозна цел за намаляване на въглеродния си интензитет
  wind farm

  (04.02.2019)

  Корпорацията AES си е поставила цел да намали въглеродния си интензитет със 70% до 2030 г. в сравнение с 2016 г. Това означава, че количеството емисии въглероден диоксид за всеки мегаватчас произведена електроенергия ще бъде намалено със 70%. Тази цел е по-висока от по-рано обявеното намаление с 50%.

  Как AES ще осъществи това? Постепенно увеличаваме дела на нисковъглеродната енергия в нашето портфолио. AES ще задоволи бъдещите енергийни нужди на своите клиенти чрез разнообразен микс от източници на електроенергия, в това число възобновяема енергия, решения за съхранение на енергия, втечнен природен газ (LNG) и други нисковъглеродни технологии.

  Бъдещият растеж на AES е силно насочен към по-малко въглеродно интензивни източници на енергия и към свързаните с тях иновации, които са от решаващо значение за ограничаване на въздействията от климатичните изменения. AES използва тези възможности чрез четири Платформи за растеж с чиста енергия: енергия от възобновяеми източници; съхранение на енергия; втечнен природен газ (LNG); и умни, енергийно ефективни мрежи.

  Възобновяема енергия

  Стойността на вятърната и на слънчевата енергия е намаляла значително през последните пет години, правейки ги на много пазари по-евтини от или конкурентни на електроцентралите, работещи с изкопаеми горива. Между 2018 и 2020 г. очакваме да подпишем договори за 2-3 GW възобновяеми мощности на година, което би означавало увеличаване на капацитета от възобновяеми енергийни източници в нашето портфолио с 23% до 2022 г. Наскоро AES представи също своята взаимноизгодна програма Green Blend & Extend, която осигурява слънчева и вятърна енергия на ниска цена за съществуващи клиенти, като същевременно запазва надеждността, която активите, използващи изкопаеми горива, предлагат.

  Съхранение на енергия

  AES твърдо вярва, че съхранението на енергия чрез батерии е ключова технология за отключване на едно по-чисто енергийно бъдеще. Очаква се търсенето на съхранение на енергия в световен план да нарасне десет пъти след пет години и да привлече инвестиции от около 100 милиарда долара, според Bloomberg New Energy Finance. AES е лидер в областта на съхранението на енергия. Корпорацията разполага с над 450 MW сторидж паркове в експлоатация, в процес на изграждане или в напреднало развитие, което я нарежда сред компаниите с най-голям капацитет за съхранение. В партньорство с германската компания Siemens създадохме Fluence, за да предложим на клиенти ни в цял свят технологии и услуги за съхранение на електроенергия.

  AES също така разработва новаторски проекти за производство и съхранение на слънчева енергия на Хавайските острови, на остров Кауаи, където фотоволтаичен капацитет и мощност за съхранение на енергия чрез батерии ще се използват за осигуряване на беземисионна енергия през по-голямата част от деня и нощта. В действителност, първият от тези проекти, Lawa’i, бе открит наскоро и вече доставя 28 MW соларна енергия и 100 MWh съхранение на енергия чрез батерии.

  Втечнен природен газ (LNG)

  Инвестирайки в платформи за втечнен природен газ, AES подобрява екологичното благосъстояние на потребителите в Карибите и Централна Америка чрез заместване на въглеродно интензивните, и често скъпи, мазут и дизел с чистия при изгаряне природен газ. AES има над 15 години опит в експлоатацията на LNG терминали и нашият втори LNG терминал ще започне да функционира през 2019 г.

  Умни, енергийно ефективни мрежи

  Очаква се световните годишни инвестиции в енергийна ефективност да нараснат с 180% и да достигнат 800 млрд. долара, ако държавите изпълнят своите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии, според Доклада за климатичните сценарии на компанията. Един от начините, по които AES е в състояние да се възползва от тази тенденция, е стратегическата инвестиция, която направихме в Simple Energy – компания, работеща с дружества за комунални услуги, за да помага на клиентите да управляват енергийното си потребление. Клиентите на Simple Energy работят с над 30 милиона потребители, така че потенциалът за разширяване е значителен.

  През ноември 2018 г. корпорацията AES публикува своя Доклад за климатичните сценарии, който показва, че бизнес моделът на компанията е устойчив при три от най-често срещаните сценарии за изменение на климата, определени от международни организации като Междуправителствената комисия за климатични промени (IPCC) и Международната агенция по енергетика (МАЕ). Докладът е първият, представен от американска публична енергийна компания, за да изпълни препоръките на Работната група относно финансовите разкрития, свързаните с климата (TCFD) – орган, работещ под егидата на Съвета за финансова стабилност за предоставяне на критерии за ефекта от климатичните изменения върху глобалните инвестиции.

  Трите сценария са: „Сценарий за устойчиво развитие”, ограничаващ повишаването на глобалната температура в сравнение с прединдустриалния период до 1.5-2 градуса; „По-зелен сценарий” за повишаване на температурата с 2-3 градуса и сценарий „Запазване на обичайната практика”, при който температурата се повишава с 3-6 градуса. Платформите на AES за растеж с чиста енергия от възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия, LNG и умни, енергийно ефективни мрежи поставят компанията в позиция на непрекъснат растеж във всички упоменати в Доклада сценарии.

  В момента се полагат усилия за постигане на сценария за Устойчиво развитие чрез намаляване на въглеродните емисии. Съгласно Парижкото споразумение от 2015 г., 195 страни се обединиха да ограничат ръста до доста под 2 градуса през този век и да работят в посока ръст не по-голям от 1,5 градуса. Страните-членки на ЕС обсъждат политическите пътища, които ще доведат до въглеродно-неутрална икономика до 2050 г. Всички тези пътища включват значително увеличение на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, докато много от тях включват широкомащабна електрификация на транспортния сектор и съществени подобрения в енергийната ефективност.

  Докладът за климатичните сценарии на AES показва, че нашият бизнес модел не само може да оцелее, но и да се развива в рамките на основните сценарии, предвидени от тези международни организации. Главният изпълнителен директор на AES Андрес Глуски написа в доклада: „Ние вярваме, че съществуват огромни възможности за компаниите, способни да играят ключова роля в борбата с климатичните промени. С нашето глобално присъствие и водещи платформи в областта на възобновяемите енергийни източници, съхранението на енергия и LNG, AES се намира в уникална позиция да бъде такава компания.“

   

  * Прочетете доклада тук AES Climate Scenario Report

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top